Dritarja kryesore e programit Front Page 2003

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dritarja kryesore e programit Front Page 2003 by Mind Map: Dritarja kryesore e programit Front Page 2003

1. Me klikim mbi ikonen e Front Page ne Desktop.

2. Pamja e ekranit te Front Page

3. Menyja kryesore e programit

4. Shiritat me vegla

5. Ne anen e djathte :kornize me udhezime per pordorim te programit,linqe,listen e Web Site-ve etj.

6. Mund te mbyllet dhe te shfrytezohet e tere hapesira e programit

7. Aplikacion i paketes se aplikacioneve te Microsoft Office

8. Siperfaqja punuese ze pjesen me te madhe te dritares.

9. Peroret per krijimin e permbajtjes se Web.Site-it.

10. Lehteson punen me Web.Site qe permbajn te dhena te ndryshme si:muzike,fjale te folur,animacione,videomaterial etj.

11. Startimi:si cdo aplikacion tjeter per Windows.

12. Menyja START ,All Programs (Programs),Microsoft Office Front Page