Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DROGY by Mind Map: DROGY

1. Alkohol

1.1. Rizika:

1.1.1. častější úrazy

1.1.2. pády

1.1.3. duševní i tělesné nemoci

2. Tabák

2.1. Rizika:

2.1.1. Riziko nádorovýh onemocnění

2.1.2. Zvyšuje riziko srdečních a cévních onemocnění

2.2. Příčna smrti, které by se dalo předejít

3. Drogy z knopí

3.1. Rizika:

3.1.1. vyšší nebezpečí úrazů a dopravních nehod

3.1.2. povahové změny citové otupění

4. Pervitin

4.1. Rizika:

4.1.1. úrazy

4.1.2. agrese vůči ostatním

4.1.3. poškození srdce nebo jater, smrtelné otravy

5. Tlumivé léky

5.1. Rizika:

5.1.1. duševní poruchy

5.1.2. při vysokých dávkách je nebezpečný odvykací syndrom, který dotyčného ohrožuje na životě

6. Opiáty

6.1. Rizika:

6.1.1. nebezpečí předávkování a rychlý rozvoj závislosti

6.1.2. často změněná barva kůže- šedá

7. Organická rozpuštědla

7.1. Rizika:

7.1.1. poškození mozku

7.1.2. poruchy paměti a krvetvorby

8. Halucinogeny

8.1. Rizika:

8.1.1. porucha duševního zdraví

8.1.2. psychický návyk

8.1.3. nádorová onemocnění

8.1.4. epileptické záchvaty

9. Kokain

9.1. Rizika:

9.1.1. pokusy o sebevraždy

9.1.2. , smrt srdečním nebo dechovým selháním

10. Anabolika

10.1. Rizika:

10.1.1. poškození cév

10.1.2. mozková mrtvice

10.1.3. deprese

10.1.4. sklony k násilí

11. Kombinace různých drog

11.1. Rizika:

11.1.1. mimořádně velké riziko otrav

11.1.2. nepředvídatelné účinky

12. Hazardní hra

12.1. Rizika:

12.1.1. ztráta zaměstnání

12.1.2. dluhy

13. Závislost na práci

13.1. Rizika:

13.1.1. stres a shon