Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DROGY by Mind Map: DROGY

1. Tabák

1.1. Rizika:

1.1.1. Riziko nádorovýh onemocnění

1.1.2. Zvyšuje riziko srdečních a cévních onemocnění

1.2. Příčna smrti, které by se dalo předejít

2. Pervitin

2.1. Rizika:

2.1.1. úrazy

2.1.2. agrese vůči ostatním

2.1.3. poškození srdce nebo jater, smrtelné otravy

3. Opiáty

3.1. Rizika:

3.1.1. nebezpečí předávkování a rychlý rozvoj závislosti

3.1.2. často změněná barva kůže- šedá

4. Halucinogeny

4.1. Rizika:

4.1.1. porucha duševního zdraví

4.1.2. psychický návyk

4.1.3. nádorová onemocnění

4.1.4. epileptické záchvaty

5. Anabolika

5.1. Rizika:

5.1.1. poškození cév

5.1.2. mozková mrtvice

5.1.3. deprese

5.1.4. sklony k násilí

6. Hazardní hra

6.1. Rizika:

6.1.1. ztráta zaměstnání

6.1.2. dluhy

7. Alkohol

7.1. Rizika:

7.1.1. častější úrazy

7.1.2. pády

7.1.3. duševní i tělesné nemoci

8. Drogy z knopí

8.1. Rizika:

8.1.1. vyšší nebezpečí úrazů a dopravních nehod

8.1.2. povahové změny citové otupění

9. Tlumivé léky

9.1. Rizika:

9.1.1. duševní poruchy

9.1.2. při vysokých dávkách je nebezpečný odvykací syndrom, který dotyčného ohrožuje na životě

10. Organická rozpuštědla

10.1. Rizika:

10.1.1. poškození mozku

10.1.2. poruchy paměti a krvetvorby

11. Kokain

11.1. Rizika:

11.1.1. pokusy o sebevraždy

11.1.2. , smrt srdečním nebo dechovým selháním

12. Kombinace různých drog

12.1. Rizika:

12.1.1. mimořádně velké riziko otrav

12.1.2. nepředvídatelné účinky

13. Závislost na práci

13.1. Rizika:

13.1.1. stres a shon