Selts

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Selts by Mind Map: Selts

1. Seltsi juhtimise maja

1.1. Level 1 (kohe saadaval)

1.1.1. Liikmete nimekiri

1.1.2. Seltsi pangakonto

1.1.3. Suhtlus teiste seltsidega

1.1.4. Seltsi tegevuse log

1.2. Level 2 (400 EP + 1 000 000 kr)

1.2.1. Saab ehitada: Turg

1.2.2. Projektid

1.3. Level 3 (800 EP + 3 000 000 kr)

1.3.1. Saab ehitada: Kuivatite maja

1.3.2. Saab ehitada: Kütuste hoidla

1.4. Level 4 (1200 EP + 6 000 000 kr)

1.4.1. Saab ehitada: Töökoda

2. Teadetetahvel

2.1. Level 1 (kohe saadaval)

2.1.1. Uudised

2.1.2. Seltsi eeskiri

2.1.3. Shoutbox (Karjekarp :D)

2.1.4. Liidri hääletus

2.2. Level 2 (200 EP + 500 000 kr)

2.2.1. Kommenteerimine uudistel (mini-foorum)

2.2.2. Sõprusseltside vaheline teadete vahetus

3. Turg

3.1. Level 1 (200 EP + 1 000 000 kr)

3.1.1. Vilja ost/müük seltsile

3.1.2. Mahutab kuni 1000 tonni igat vilja

3.2. Level 2 (400 EP + 2 500 000 kr)

3.2.1. Vilja vahetus sõprusseltside vahel

3.2.2. Mahutab kuni 2000 tonni igat vilja

3.3. Level 3 (600 EP + 5 000 000 kr)

3.3.1. Mahutab kuni 4000 tonni igat vilja

3.4. Level 4 (1000 EP + 10 000 000 kr)

3.4.1. Mahutab kuni 10 000 tonni igat vilja

3.5. Level 5 (1500 EP + 20 000 000 kr)

3.5.1. Mahutab kuni 25 000 tonni igat vilja

4. Kuivatite maja

4.1. Level 1 (250 EP + 1 000 000 kr)

4.1.1. Saab sisaldada ühte kuivatit

4.1.2. Liider: Kuivati kasutamise limiitide ja hindade muutmine

4.2. Level 2 (500 EP + 2 000 000 kr)

4.2.1. Saab sisaldada kuni kahte kuivatit

4.3. Level 3 (750 EP + 4 000 000 kr)

4.3.1. Saab sisaldada kuni kolme kuivatit

4.4. Level 4 (1000 EP + 10 000 000 kr)

4.4.1. Saab sisaldada kuni viite kuivatit

4.5. Level 5 (1500 EP + 25 000 000 kr)

4.5.1. Saab sisaldada kuni 10 kuivatit

4.6. Level 6 (2000 EP + 50 000 000 kr)

4.6.1. Saab sisaldada kuni 20 kuivatit

5. Kütuste hoidla

5.1. Level 1 (250 EP + 1 000 000 kr)

5.1.1. Saab sisaldada kuni 5 tsisterni

5.1.2. Liider: Kütuse ostmine (Seltsi rahadega)

5.1.3. Liider: Kütuse liikmetele andmine

5.2. Level 2 (500 EP + 2 000 000 kr)

5.2.1. Saab sisaldada kuni 10 tsisterni

5.3. Level 3 (750 EP + 5 000 000 kr)

5.3.1. Saab sisaldada kuni 20 tsisterni

5.4. Level 4 (1000 EP + 10 000 000 kr)

5.4.1. Saab sisaldada kuni 40 tsisterni

5.5. Level 5 (1500 EP + 25 000 000 kr)

5.5.1. Saab sisaldada kuni 100 tsisterni

5.6. Level 6 (2000 EP + 50 000 000 kr)

5.6.1. Saab sisaldada kuni 250 tsisterni

6. Töökoda

6.1. Level 1 (300 EP + 2 500 000 kr)

6.1.1. Saab ehitada masinaid & kuivateid

6.1.2. Saab ehitada kuni level 2 masinaid

6.1.3. Saab ehitada kuni level 4 kuivateid

6.2. Level 2 (600 EP + 5 000 000 kr)

6.2.1. Saab ehitada kuni level 4 masinaid

6.3. Level 3 (900 EP + 10 000 000 kr)

6.3.1. Saab ehitada kuni level 6 masinaid

6.3.2. Kuni level 2 masinad saavad valmis poole kiiremini

6.3.3. Saab ehitada kõiki kuivateid

6.3.4. Kuni level 4 kuivatid saavad valmis poole kiiremini

6.4. Level 4 (1200 EP + 25 000 000 kr)

6.4.1. Saab ehitada kuni level 8 masinaid

6.4.2. Kuni level 4 masinad saavad poole kiiremini valmis

6.5. Level 5 (1500 EP + 50 000 000 kr)

6.5.1. Saab ehitada kuni level 9 (10) masinaid

6.5.2. Kuni level 6 masinad saavad poole kiiremini valmis

6.5.3. Kõik kuivatid saavad valmis poole kiiremini

6.6. Jne... kui tulevad veel võimsamad masinad

7. Ehituspunktid

7.1. Iga selts saab korraga ehitada kahte asja

7.1.1. Maja

7.1.2. Masin

7.2. Järgnevad asjad lisavad ehituspunkte praegustele ehitamistele:

7.2.1. Iga tund

7.2.1.1. Seltsi liikmete arv / 5 (ümmardatud üles)

7.2.1.2. Iga seltsi liikme poolt teenitud tsükli eest

7.2.2. Iga mängja saab iga päev/12 tundi

7.2.2.1. Vajutada nupule ehitusel, lisades punkti ehitamisele

8. Seltsi juhtimise maja

8.1. Seltsi sätted

8.1.1. Siit saavad liidrid muuta seltsi andmeid

8.2. Liikmete nimekiri

8.2.1. Igaüks

8.2.1.1. Tavalised andmed (mida on näha profiilis)

8.2.2. Liidrid

8.2.2.1. Kui palju on pannud seltsi pangakontole raha see & eelmine nädal

8.2.2.2. Uute liikmete vastuvõtmine

8.2.2.3. Liikmete väljaviskamine

8.3. Seltsi pangakonto

8.3.1. Igaüks

8.3.1.1. Panna raha pangakontole

8.3.1.2. Vaadata selle seisu

8.3.1.3. Näha nädalamaksu seisu (millal tuleb maksta, kas on tekkinud laen viimasest nädalast)

8.3.2. Liidrid

8.3.2.1. Anda raha pangakontolt liikmetele

8.3.2.2. Muuta enda iganädalast palka

8.3.3. Iganädalane seltsi kuumaks

8.3.3.1. Selle suurus: Liikmete hektarite koguarv * 3000

8.3.3.2. Kui on piisavalt raha, siis see eemaldatakse seltsi pangaarvelt

8.3.3.3. Kui ei ole piisavalt raha, peab selts maksma 150% sellest kuumaksust järgmiseks nädalaks, või selts eemaldatakse

8.4. Suhtlus teiste seltsidega

8.4.1. Igaüks

8.4.1.1. Saab vaadata hetkesuhteid

8.4.2. Liidrid

8.4.2.1. Pakkuda (ja vastu võtta/keelduda) sõprust seltside vahel

8.4.2.2. Ignoreerida teisi liite, mitte lastes teisel liidul pakkuda sõprust

8.5. Seltsi tegevuse log

8.5.1. Igaüks saab siin näha viimaseid seltsi tegevusi (kes pani panka raha, mis seltsid on nüüd sõprusseltsid jne)

8.6. Projektid

8.6.1. Liikmed saavad vilja kokku panna, et saada palju rohkem raha selle eest... Vajab rohkem mõtlemist, võib olla iga nädal saab selts projekti, mille tegemisel saab iga selle täitmise abistamiseks andud mängja osa ning selts lisaks boonuse panka.

9. Teadetetahvel

9.1. Uudised

9.1.1. Liidrid saavad lisada uudiseid, mida saavad näha seltsi liikmed nii teadetetahvlil kui ka farmeri esilehel

9.1.2. Level 2-ga saavad liikmed kommenteerida uudistel.

9.2. Seltsi eeskiri

9.2.1. Näitab seltsi eeskirja, mida saab muuta:

9.3. Shoutbox (karjekarp)

9.3.1. Liikmed saavad siin rääkida ilmas ja muust asjadest... Liidrid saavad ka vajadusel kustutada teateid.

9.4. Liidri hääletus

9.4.1. Kui kellelige ei meeldi hetkel Liidriks oleva liikme tegevus, võib ta teha umbusaldus hääletuse. Korraga saab teha hääletuse mitme Liidri vastu (juhul, kui on seltsis mitu liidrit). Hääletuse õnnestumiseks peab kokku koguma 50% Seltsi liikmete häältest.

9.4.2. Juhul, kui umbusaldushääletus õnnestub, ja Seltsil pole liidrit, tekib uus hääletus kus kõik liikmed saavad hääletada kellegi uueks liidriks. Liidriks saab liige, kes saab vähemalt 50% häältest või kõige rohkem hääli hääletuse lõpuks. (hääletuse ajal saab vahetada oma häält)

9.5. Sõprusseltside vaheline teadete vahetus

9.5.1. Sõprusseltside liidrid saavad jätta üksteise teadetetahvlile sõnumeid. Vajalik on mõlemal seltsil Teadetetahvel level 2

10. Turg

10.1. Ost/müük

10.1.1. Turult saab osta ja müüa oma vilja seltsile vastavalt hindadele, mida on pannud seltsi liidrid. Võrreldes globaalse turuga, peab seltsi turul olema piisavalt palju taimi juba müügis, et seda saaks osta.

10.2. Turu kauba mahutuvus

10.2.1. Kõik andmed, mis on antud paremal pool, on igale viljale eraldi, mitte kokku.

10.3. Sõprusseltside vaheline kaubavahetus

10.3.1. Sõprusseltsid saavad vahetada kaupa, arvestades, et mõlemal on turg vähemalt level 2

11. Kuivatite maja

11.1. Kuivatid

11.1.1. Kuivatite maksimaalne arv suureneb vastavalt maja suurenemisega

11.1.2. Parim kuivati, mida selts saab osta, on sama suur, kui kõige rohkemaid hektareid omav liige

11.2. Kuivatite haldus

11.2.1. Kuivati kasutamise limiitide muutmine

11.2.1.1. Saab valida, kui suure osa kuivatite kogumahust saab üks mängja maksimaalselt kasutada

11.2.2. Kuivati hinna muutmine

11.2.2.1. Saab valida, kui palju maksab 1 kilo vilja kuivatamine liikmele (kuna kütus võetakse Kütuse hoidlast)

12. Kütuste hoidlad

12.1. Tsisternid

12.1.1. Kütuse hoidla saab hoida vastavalt selle levelile mingi hulk tsisterne. Kõige suurem loeb nagu kuivatite puhul kõige paremast mängjast seltsis

12.2. Kütuse ostmine (Liider)

12.2.1. Liider saab osta turult kütust (bensiini/diislit), mida hoitakse tsisternides.

12.2.2. Soodustus ostmisel

12.2.2.1. Seltsi soodustus (iga hulk): 2.5%

12.2.2.2. Üle 250 000 L ostmisel: 5%

12.2.2.3. Üle 500 000 L ostmisel: 10%

12.2.2.4. Üle 1 000 000 L ostmisel: 15%

12.2.2.5. Üle 5 000 000 L ostmisel: 20%

12.2.2.6. Üle 10 000 000 L ostmisel: 25%

12.3. Kütuse liikmete andmine (Liider)

12.3.1. Liidrid saavad anda kütus Seltsi liikmetele. Seda saab kokku leppida nt. shoutboxis.

13. Töökoda

13.1. Masinate ehitus

13.1.1. Kuivatid

13.1.1.1. Kuivatid saab anda nii liikmetele kui kasutada Seltsi jaoks.

13.1.1.2. Ehitamine

13.1.1.2.1. Kuivatid 10 - 25 tonni (level 1, poole kiiremini valmis level 3)

13.1.1.2.2. Suuremad kuivatid (level 3, poole kiiremini valmis level 5)

13.1.2. Traktorid

13.1.2.1. Traktorid saab anda liikmetele (arvestades, et nende farm on piisavalt suur)

13.1.2.2. Ehitamine

13.1.2.2.1. Aluspunktid: Võimsus * 10 EP

13.1.2.2.2. Lisapunktid

13.1.3. Veokid

13.1.3.1. Veokid saab anda liikmetel (arvestades, et nende farm on piisavalt suur)

13.1.3.2. Ehitamine

13.1.3.2.1. Aluspunktid: Kandevõime * 20 EP

13.1.3.2.2. Lisapunktid