HKE - Molnár Attila Károly

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HKE - Molnár Attila Károly by Mind Map: HKE - Molnár Attila Károly

1. Kurzus

1.1. Ötletek

1.1.1. e-oldal

1.1.1.1. Időskori tanulásról mindenkinek - Hallgatói munkák - Szakirodalmi szemle

1.1.2. Kikérdezés

1.1.2.1. DVD-sorozat

1.1.2.2. Hangfelvétel

1.1.2.3. Lejegyzés

1.1.3. Véletlen

1.1.3.1. http://ujbuda.energyline.hu/download/file.php?id=102

1.1.4. MindMeister

1.1.4.1. www.mindmeister.com

1.1.5. Fortepan

1.1.6. GoogleDrive (Google Diák)

1.1.6.1. https://drive.google.com

1.1.7. Google Fotók

1.1.7.1. https://photos.google.com/

2. 1. Bevezetés

2.1. A szeminárium célja

2.1.1. • interaktív foglalkozás-sorozat lebonyolítása • kölcsönös tanulási folyamat megvalósítása • technikák feltárása - a családtörténet bemutatására - életutak feldolgozására - a családdal megélt események rögzítésére - a rögzített és feldolgozott elemek megosztására

2.2. A szeminárium tartalma

2.2.1. 1. Bevezetés 2. A család szerepe a XXI. században 3. Környezetünkben fellelhető dokumentumok 4. Élettörténetek 5. Családfa 6. Film és társadalom 7. Dokumentumteremtés 8. Dokumentumkezelés 9. Egy "kész" médiagyűjtemény bemutatása 10. A szeminárium tartalmának összefoglalása

2.3. A meghívott vendégelőadók témakörei

2.3.1. Erdélyi György, BGE

2.3.1.1. • családfakutatás

2.3.2. Tóth László, KJF, ZsKF

2.3.2.1. • családi kapcsolatok • film és társadalom

2.3.3. Gordos László, MTV

2.3.3.1. • dokumentumkezelés

2.4. A szeminárium résztvevőinek érintettsége

2.4.1. • a témában való jártasság • igények • kérdések • javaslatok

2.5. Csoportszabályok

2.5.1. • a szeminárium vezetője (előadó) témát ajánl a résztvevőknek • a résztvevők az ajánlott témát feldolgozzák

2.6. A szemináriumi időpontok egyeztetése

2.6.1. • 5 × 3 óra?

3. 2. A család szerepe a XXI. században

3.1. Család (Andorka Rudolf)

3.1.1. "Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportot, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval vérségi (kivételes esetben örökbefogadási) kapcsolat köti össze."

3.2. Kikből áll a család?

3.2.1. Rokoni kapcsolatok

3.2.1.1. http://www.e-kompetencia.si/egradiva/mad_2/01/

3.2.1.2. http://mipszi.hu/cikk/100817-csalad-szerepe-mindennapjainkban

3.3. Előreutalás a 6. témára

3.3.1. Családfa

3.3.1.1. • kutatás • megismerés • az ismeretek felhasználása

3.4. A család egyben tartásának eszközei

3.4.1. • generációk közötti kommunikáció • a fiatalok motiválása

3.4.1.1. ELTE: Személyközi kommunikációs tréning (MA)

3.4.1.2. ELTE: A felnőttkori tanulás történelmi és társadalmi aspektusai és célcsoportjai (PhD)

4. 3. Környezetünkben fellelhető dokumentumok

4.1. Családi albumok

4.1.1. • kép • film • hang • írás • személyi dokumentumok

4.1.1.1. • születési anyakönyvi kivonat • házassági anyakönyvi kivonat • oklevél • halotti értesítő

5. 5. Élettörténetek

5.1. Források

5.1.1. Személyek elbeszélései

5.1.2. Családi "archívum"

5.1.3. Könyvtár

5.1.3.1. • újság • fotógyűjtemény • iskolai értesítők • mikrofilm

5.1.4. Levéltár

5.1.5. Mormonok

5.1.5.1. Halotti értesítők

5.1.5.1.1. https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/663648/discover?query=moln%C3%A1r+b%C3%A9la+hod%C3%A1sz&submit=

5.1.5.1.2. http://www.macse.hu/society/linkek.php?id=Gy%C3%A1szjelent%C3%A9s

5.1.6. Fortepan

5.1.6.1. http://www.fortepan.hu/

5.1.7. Magyar Vöröskereszt

5.1.7.1. http://voroskereszt.hu/

5.1.8. ELTE: Kulturális tőkeelméletek (MA)

5.1.8.1. Élettörténetek

6. 9. Egy "kész" médiagyűjtemény bemutatása

6.1. Multimédiás CsaláDia

7. 4. Film és társadalom

7.1. A film mint dokumentum

7.2. Vendégelőadó

7.2.1. Tóth László, KJF, ZsKF

8. 7. Dokumentumteremtés

8.1. Felkészültség

8.1.1. • hozzáértés • technika

8.2. A kultúra szabad iránya

8.2.1. • befogadóból alkotó

8.2.1.1. ELTE: A felnőttkori tanulás történelmi és társadalmi aspektusai és célcsoportjai (PhD)

8.3. Hol a határ?

8.3.1. • a feldolgozási kör határainak kijelölése

8.4. Kommunikáció az adatközlőkkel

8.4.1. Tranzakcióanalízis

8.4.1.1. Értő figyelem

8.4.1.1.1. • a közlékenység elősegítése • közléssorompók kerülése

8.4.1.2. Én-üzenetek

8.4.1.2.1. • megerősítés

8.4.1.3. ELTE: Személyközi kommunikációs tréning (MA)

9. 6. Családfa

9.1. Eredetkutatás

9.2. Vendégelőadó

9.2.1. Erdélyi György, BGE

10. 8. Dokumentumkezelés

10.1. Médiaanyagok rendeszerzése

10.1.1. A rendszerezés alapja

10.1.1.1. • személyek/családok • eseménytípusok • rokonok közötti kapcsolatok

10.2. Technikai eszközök használata

10.2.1. Milyen eszközeink vannak?

10.2.1.1. Analóg

10.2.1.2. Digitális

10.2.1.2.1. Offline

10.2.1.2.2. Online

10.3. Az adatok védelme

10.3.1. Másolat készítése

10.3.1.1. • eredetiről • feldolgozottról

11. 10. A szeminárium tartalmának összefoglalása

11.1. Reflexiók

11.2. Ötletek

11.3. Kérdőívek