A logisztikai hatékonyság tényezői

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A logisztikai hatékonyság tényezői by Mind Map: A logisztikai hatékonyság tényezői

1. Beszállítók, információáramlás, szállítás és raktár Beszállítók megválasztása Értékelési kritériumok: -termék ára, minősége, -szállítások megbízhatósága, -szállítási idő, -szállítási távolság, -vevő fontossága, -alkalmazkodóképesség az igények változásához, -különleges igények teljesíthetősége.

1.1. Szállítás -szállítójármű, mint tároló -egységes szállítási segédeszközök -egységrakomány-képző eszközök

1.1.1. Információáramlás kialakítása Átfutási idők csökkentése. Csökkenteni kell az utánpótlási, újrabeszerzési időket. Intenzív információcsere. Többszintű tervezési rendszer – keretmegállapodás – keretmegrendelés – szállítási lehívás

1.1.1.1. Raktározás raktár ütemtároló raktár gyártás ütemtároló gyártás

2. Veszteségtípusok • túldolgozás: ha egy folyamat több lépésből áll, mint amire valóban szűkség lenne • újradolgozás: a logisztikában ez egyenlő a selejttel, a hibázással a logisztikai folyamatokban • felesleges mozdulatok: ellenőrzési tevékenység, anyagmozgatás • sérülések: anyag és munkaerő egyaránt • elpazarolt értelem: nem megfelelő munka

3. 4.) Fuvarozás lehet Közvetlen (nem kell átrakodni pl. közúti, vasúti) Vegyes fuvarozás: A fuvareszközzel úgy továbbítják az árut, hogy csak egy fuvaroztatót alkalmaznak, aki közvetlenül viseli a felelősséget. Kombinált fuvarozás:A fuvareszközökkel úgy továbbítják az árut, hogy csak egy fuvaroztatót alkalmaznak, aki közvetlenül viseli a felelősséget.

4. 3.) Küldemény Az a dolog, amit egy feladótól egy címzett részére, egy fuvarokmánnyal egyszerre továbbít a fuvarszerződés alapján a fuvarozó. A küldemény neve szerint ode

5. 2.) Fuvarozó Az a vállalkozó, aki más áruját továbbítja a fuvarozási szerződés alapján, fuvardíj ellenében, a feladótól a címzettig, az árut a rendeltetési helyen kiszolgáltatja a címzettnek. A vevővel szembeni kárköltséggel a szállítónak kell elszámolnia, de a szállító követelheti a kár kifizetését a fuvarozótól. A fuvarozási szerződés szereplői Eladó Vevő (Fuvarozó/Fuvaroztató)

6. 1.) Szállítás Ebben a szállító arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés tárgyát meghatározott,későbbi időpontban a megrendelő rendelkezésére bocsátja. A megrendelő arra vállal felelősséget, hogy ezért ellenértéket fizet. Egy fizikai jószág eladásáról szól Kereskedelmi jog szempontjából ez egy halasztott adásvétel.

7. A karcsúsítás megvalósításának öt stratégiai alapelve: • az érték elve: meg kell határozni azokat a folyamatokat, amelyek vevőink számára értéket képviselnek • az értékáramlás elve: meg kell határozni a folyamatot, amely az érték létrehozásához, előállításához szükséges • áramlás elve: ki kell alakítani a konkrét, lehetőleg csak értéket teremtő tevékenységeket tartalmazó áramlási folyamatokat

8. MAI PROBLÉMA - ÚJ MEGOLDÁS VÁLLALATI KOCKÁZATKEZELÉS logisztikai támogatással………..1. Függvény-kapcsolat: LP = f(LMH) + f(LSC) Lean Production(LP) – karcsúsított termelés Lean Supply Chain(LSC)---- ” ---- ellátási lánc Lean Material Handling(LMH)-várakozás- nélküli anyagmozgatás folyamat

9. Stratégiai alapelvek • húzó elv alkalmazása: biztosítja, hogy csak a valós vevői igények miatt kerüljenek az értékteremtő folyamatok kivitelezésre • folyamatos fejlesztés elve: az értékteremtő és az értékteremtés szempontjából felesleges folyamatok arányának javítása

10. Fuvarozás és szállítmányozás

11. Ökonómiai elemzések prioritása a logisztika területein 1. Logisztikai költségek és elemzésük a/ milyen elemekből tevődik össze b/ mikor csökkenjen/nőjön a logisztikai költség c/ összköltség és logisztikai költség viszonya 2. Az outsourcing és eredményessége a/ a kiszervezés okai b/ a költségcsökkenés mértéke, hatása c/ az esetleges visszafordítás oka d/ az insourcing költségei 3. A logisztikai befektetések és megtérülésük a/ a főbb logisztikai befektetések területei - raktár - áruelosztás - informatika - infrastuktura - ipari park - inkubátorház - virtuális LSZK b/ másodlagos befektetések - e-kereskedelem többletbefektetései - tevékenység-kihelyezés előkészítése

11.1. A logisztikai bázisok követelményrendszere

11.1.1. Általános követelmények - telek méret minimum: 150 m x 80 m. - elegendő közmű csatlakozási lehetőség - elegendő parkolásra alkalmas terület. -1000 m2-ként rakodóállás vagy rámpa belső útkapcsolattal. - épület belmagasság minimum: 12 m. - padlóteherbírás: min.5 t/m2,sima,csúszás mentes padlóburkolat. - kevés tartóoszlop legyen, de az épület megosztható legyen több bérlő számára. - biztonsági berendezések igény szerinti kialakíthatósága.

11.1.1.1. Technológiai követelmények - vagyonvédelmi és biztonsági rendszerek - tűzjelző rendszer - behatolás jelző rendszer - beléptető rendszer - CCTV kamera és képrögzítő rendszer - tűzoltó és tűzgátló rendszer

11.1.1.1.1. Speciális igények: - veszélyes anyagok tárolása - hűtött áruk tárolása - agrárlogisztikai létesítmények

11.1.2. Biztonsági rendszerek Speciális kerítés Porta szolgálat Külső kamera rendszer Járőr rendszer Épület külső kiképzése (nincs nyitható ablak, törés biztos üvegek) Beléptető rendszer Riasztó rendszer Belső kamera rendszer Füstérzékelők Automata spinkler

11.1.2.1. Biztonság VIDEÓFELÜGYELET Külső kamerákat a portaszolgálat felügyeli Belső kamerák a logisztikai menedzsereknél Beléptetőkártyák munkatársaknak és vendégeknek RIASZTÁS kapuk nyitása és belső mozgás esetén (PIR) füst- vagy tűzjelzés esetén (vészhangosítón keresztül is) ha a hőmérséklet nem megengett tartományba kerül RIADÓTERV automatikus értesítés az eseményről az emberi tényezö kikapcsolása

11.1.2.1.1. Speciális kerítés Feladata: a megelőzés, bejutás késleltetés, megnehezítés. A mechanikai védelem a speciális kerítéssel kezdődik, amely a területet teljesen körbezárja és kívülről befelé a héjvédelem első elemeként jelenik meg. A kerítés 3m magas fém, beton szerkezetű nehezen mászható és bontható építmény.

12. - az EU-n belüli versenyképesség növelése -a logisztikai költségek optimalizálása - a vállalati összköltség csökkentése - az ellátási lánc /SC / átfutási idejének csökkentése -a vevői elégedettség növelése -marketing kooperáció, szinergia - környezetvédelem támogatása -a logisztika részére szükséges infrastruktúra kialakításában való részvétel -az állam aktívabb bevonása a logisztikai fejlesztésekbe

13. A logisztikai szolgáltatások céljai

14. Lehetséges megoldások:

14.1. Sajátos logisztikai szolgáltatások 1. Közreműködés az elektronikus üzletvitelben és elektronikus kereskedelemben a/ milyen járulékos logisztikai befektetésre van szűkség b/ meg kell határozni a rendszer termékspecifikus optimumát 2. Új szolgáltató ágazatok jönnek létre /expressz csomagküldő szolgáltatás/

15. Logisztikai teljesítménymérők

15.1. A mérés okai: - Fejlődési folyamat nélkülözhetetlen része; - Minőségi és ár elvárások a piacon; - Változások, változtatások nyomon követése; - Alvállalkozásba adott tevékenységek ellenőrzése.

15.1.1. Teljesítménymérők alkalmazása: A logisztikai célok kialakítása A szervezet logisztikai szerkezetének kialakítása Az irányítási eszközök kialakítása A teljesítménymérők kiválasztási követelményeinek meghatározása Normák és ellenőrzési határok rögzítése Teljesítménymérők meghatározása A mérési eszközök meghatározása

15.1.1.1. Tevékenységi területek - A csoport: Értékesítés és vevőszolgálat - B csoport: Beszerzés, beszállítás - C csoport: Termék - D csoport: Gyártás - E csoport: Raktározás - F csoport: Szállítás - G csoport: Készletellenőrzés - H csoport: Egyéb teljesítménymérők

15.1.1.1.1. Szabályozási körök kialakítása A szabályozandó folyamat pontos meghatározása, és lehatárolása A mérőeszköz kialakítása és biztosítása A teljesítmény normaértékének meghatározása az ellenőrzés pontos leírásával A mért értékeknek a megfelelő döntési pontokhoz (eszközök, személyek) való eljuttatása Megfelelő korrigáló intézkedések megtétele a folyamat szabályozása érdekében