Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Genreundervisning by Mind Map: Genreundervisning

1. Genrepædagogisk metode

1.1. Teaching/learning cycle

2. Tre inddelinger til tekstanalyse

2.1. Modalitet

2.2. Metafor

2.3. Deixis

2.3.1. De forhold uden for teksten, som teksten peger på (beslægtet med kontekst)

3. Procesorienteret litteraturpædagogik i perspektiv

3.1. Forfatterorienteret/kontekstorienteret

3.1.1. Biografisme

3.1.2. Feminisme

3.1.3. Symbolisme/psykoanalyse

3.1.4. Samfundskritik

3.2. Værkorienteret

3.2.1. Nykritikken

3.2.2. Strukturalisme

3.2.3. Fænomenologien (Thomas I. Hansen)

3.2.4. Receptionsæstetikken

3.3. Læserorienteret

3.3.1. Receptionsæstetikken

3.3.2. Reader-respons teorier

3.3.3. Fæmomenologien (Thomas I. Hansen)

3.4. Thomas Illum Hansen: "et konstruktivt samspil mellem den værkorienterede undervisning er litteraturundervisningens største udfordring" s. 16.

4. Tale som handling

4.1. Vores tekster er 'talehandlinger'. Vi handler med sproget, når vi ytrer os

4.2. Tekster

4.2.1. Tekster er domineret af forskellige fremstillingsformer

4.2.2. Konstruktion/dekonstruktion

4.2.3. Systemisk/funktionelle lingvistik

4.2.3.1. Indhold

4.2.3.1.1. Dyr med fire ben osv.

4.2.3.2. Form

4.2.3.2.1. "h-e-s-t"

4.2.3.3. Kontekst

4.2.3.3.1. Kulturkontekst - herunder genre. Overordnet.

4.2.3.3.2. Situationskontekst

5. Genrer

5.1. De former vi kommunikerer igennem

5.2. Tekster i forskellige genrer har særlige genreskemaer (makroplan)

5.2.1. Her kan vi udnytte særlige sproglige træk (mikroplan)

5.3. Genreinddelinger (ellers)

5.3.1. Fiktion og non-fiktion

5.3.1.1. Epik

5.3.1.2. lyrik

5.3.1.3. drama

5.3.2. Underholdende og vidensformidlende tekster

5.3.3. Efter medie: film, bog, nettekst (multimodal)

5.3.4. Sådan kan man konstruere sine egne genretræer

5.3.5. Bakhtin

5.3.5.1. Primære/sekundære genrer

5.3.5.1.1. Hverdagsdialog/"behandlede" tekster

5.3.5.2. Hverdagsgenrer eller primære genrer

5.3.5.3. De litterære genrer

5.3.5.3.1. opsuger og bearbejder de primære genrer

5.3.6. Mette Kirk Mailand: Den vigtigste inddeling er faktagenrer overfor fiktionsgenrer.

5.3.6.1. side 54 i Genreskrivning i skolen

5.4. Crossover-begrebet

5.4.1. Grænserne mellem genrerne er blevet udhvisket, da vi i dag har større muligheder for selv at producere (og udgive) tekster

5.4.2. Spørg ikke om, hvilken genre en tekst tilhører, men i hvilke den deltager

6. Model, RABO

6.1. Mindmap eller anden metode til at finde genretypiske træk.

6.2. Modeltekster tro mod genren gennemgås

6.3. Genretræk og karakteristika

6.4. Førskrivning - F.eks. ved at undersøge aviser, nettet osv.

6.5. Fælles tekstkontruktion på Smart Board

6.6. Selvstændig tekstkonstruktion: Science fiction noveller med udgangspunkt i selvvalgt problemstilling