Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Genreundervisning by Mind Map: Genreundervisning
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Genreundervisning

Tale som handling

Vores tekster er 'talehandlinger'. Vi handler med sproget, når vi ytrer os

Tekster

Genrer

De former vi kommunikerer igennem

Tekster i forskellige genrer har særlige genreskemaer (makroplan)

Genreinddelinger (ellers)

Crossover-begrebet

Genrepædagogisk metode

Teaching/learning cycle

Model, RABO

Mindmap eller anden metode til at finde genretypiske træk.

Modeltekster tro mod genren gennemgås

Genretræk og karakteristika

Førskrivning - F.eks. ved at undersøge aviser, nettet osv.

Fælles tekstkontruktion på Smart Board

Selvstændig tekstkonstruktion: Science fiction noveller med udgangspunkt i selvvalgt problemstilling

Tre inddelinger til tekstanalyse

Modalitet

Metafor

Deixis

Procesorienteret litteraturpædagogik i perspektiv

Forfatterorienteret/kontekstorienteret

Værkorienteret

Læserorienteret

Thomas Illum Hansen: "et konstruktivt samspil mellem den værkorienterede undervisning er litteraturundervisningens største udfordring" s. 16.