Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Genreundervisning by Mind Map: Genreundervisning
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Genreundervisning

Tale som handling

Vores tekster er 'talehandlinger'. Vi handler med sproget, når vi ytrer os

Tekster

Tekster er domineret af forskellige fremstillingsformer

Konstruktion/dekonstruktion

Systemisk/funktionelle lingvistik, Indhold, Dyr med fire ben osv., Form, "h-e-s-t", Kontekst, Kulturkontekst - herunder genre. Overordnet., Situationskontekst, Afsender-tekst-modtager. Social interaktion.

Genrer

De former vi kommunikerer igennem

Tekster i forskellige genrer har særlige genreskemaer (makroplan)

Her kan vi udnytte særlige sproglige træk (mikroplan)

Genreinddelinger (ellers)

Fiktion og non-fiktion, Epik, lyrik, drama

Underholdende og vidensformidlende tekster

Efter medie: film, bog, nettekst (multimodal)

Sådan kan man konstruere sine egne genretræer

Bakhtin, Primære/sekundære genrer, Hverdagsdialog/"behandlede" tekster, Hverdagsgenrer eller primære genrer, De litterære genrer, opsuger og bearbejder de primære genrer

Mette Kirk Mailand: Den vigtigste inddeling er faktagenrer overfor fiktionsgenrer., side 54 i Genreskrivning i skolen

Crossover-begrebet

Grænserne mellem genrerne er blevet udhvisket, da vi i dag har større muligheder for selv at producere (og udgive) tekster

Spørg ikke om, hvilken genre en tekst tilhører, men i hvilke den deltager

Genrepædagogisk metode

Teaching/learning cycle

Model, RABO

Mindmap eller anden metode til at finde genretypiske træk.

Modeltekster tro mod genren gennemgås

Genretræk og karakteristika

Førskrivning - F.eks. ved at undersøge aviser, nettet osv.

Fælles tekstkontruktion på Smart Board

Selvstændig tekstkonstruktion: Science fiction noveller med udgangspunkt i selvvalgt problemstilling

Tre inddelinger til tekstanalyse

Modalitet

Metafor

Deixis

De forhold uden for teksten, som teksten peger på (beslægtet med kontekst)

Procesorienteret litteraturpædagogik i perspektiv

Forfatterorienteret/kontekstorienteret

Biografisme

Feminisme

Symbolisme/psykoanalyse

Samfundskritik

Værkorienteret

Nykritikken

Strukturalisme

Fænomenologien (Thomas I. Hansen)

Receptionsæstetikken

Læserorienteret

Receptionsæstetikken

Reader-respons teorier

Fæmomenologien (Thomas I. Hansen)

Thomas Illum Hansen: "et konstruktivt samspil mellem den værkorienterede undervisning er litteraturundervisningens største udfordring" s. 16.