Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SHTYPJA by Mind Map: SHTYPJA

1. Madhesi skalare

2. Pajisje per matjen e shtypjes jane: Manometri dhe Barometri.Manometrat sherbejne per matjen e shtypjes se gazeve te mbyllura, kurse barometrat sherbejne per matjen e shtypjes atmosferike.

3. Shtypja atmosferike

3.1. Eshte forca e cila ushtrohet nga ne dhe trupt e tjere nga goditja dhe pesha e trupave te ajrit.

3.2. Shtypja atmosferike - 1atm=101300N/m(katror)3

4. Shtypja ne lengje. Shtypja hidrostatike

4.1. Lengu ne prehje ushtron shtypje ne te gjitha drejtimet njesoj. Formula e shtypjes hidrostatike: p(ro)gh Shtypja e lengut ne nje thellesi nuk varet nga masa dhe vellimi i lengut, por nga thellesia e tij.

5. C'eshte? Shtypja eshte raporti i vleres numerike te forces me siperfaqen ku vepron kjop force.

6. Shtypja

6.1. Formula: p=F/S

6.2. Njesia: Paskal (Pa)

7. Ligji i Paskalit

7.1. Shtypja e ushtruar ne nje leng te mbyllure rrit shtypjen njesoj ne te gjitha anet per te njejten madhesi.

7.2. Formula e ligjit te paskalit: F1/S1=F2/S2