SUMBANGAN TAMADUN ISLAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SUMBANGAN TAMADUN ISLAM by Mind Map: SUMBANGAN TAMADUN ISLAM

1. Bidang Ekonomi

1.1. Suatu sistem ekonomi yang teratur dan adil telah diasaskan dalam Tamadun Islam.

1.2. Perkembangan mata wang Islam seperti berikut

1.2.1. Mata wang dinar dicetak di Fustat oleh Gabenor Mesir, Aziz bin Marwan pada tahun 697M.

1.2.2. Mata wang fals dihasilkan dalam pemerintahan Bani Umaiyyah.

1.2.3. Selapas tahun 763M, mata wang dicetak d Baghdad.

1.2.4. Di India, Nasir al-Din Mahmud (1246-1265M) memperkenalkan mata wang emas tanka

1.2.5. Selepas 1346M,mata wang emas ash-rafi diperkenalkan.

1.2.6. 1455M, Sultan Muzzafar Syah memperkenalkan mata wang Islam Melaka, diguna sehingga 1510M.

1.2.7. 1527M, Kesultanan Johor memperkenalkan mata wang emas dan perak.

1.2.8. Mata wang perak kerajaan Johor dikenali sebagai katun telah digunakan mulai tahun 1600M.

1.2.9. Mata wang Islam berkembang dalam masyarakat.

2. Pentadbiran Negara

2.1. ~ Undang-undang Islam terpakai sebagai undang-undang dasar negara.

2.2. ~ Sistem pentadbiran bertambah licin dan kemas.

3. Ilmu dan Pendidikan

3.1. bidang ilmu pengetahuan berasakan Wahyu yang diturunkan. Bidang kurikulum menekankan kepentingan akidah, syariah dan akhlak.

3.2. Masjid digunakan sebagai institusi pendidikan.

3.3. Institusi Kuttab

3.3.1. ia meningkat menjadi sebuah institusi yang menghimpunkan beribu-ribu orang pelajar

3.4. Institusi Perpustakaan

3.4.1. Menggalakkan budaya membaca

3.5. Institusi Masjid

3.5.1. Sebagai institusi pendidikan peringkat menengah dan tinggi

3.6. Institusi Madrasah

3.6.1. Terbahagi kepada tiga tahap: a)Masjid jami b) Masjid khan c) Madrasah