Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VUT FSI by Mind Map: VUT FSI

1. Bakalářské studium

1.1. Mechatronika

1.1.1. 1. Semestr

1.1.2. 2. Semestr

1.1.2.1. 2K

1.1.2.1.1. Výkresy

1.1.2.1.2. studium svarku a litin

1.1.2.2. 2F

1.1.2.2.1. Elaboráty

1.1.2.2.2. Počítání

1.1.2.3. BUM

1.1.2.3.1. Laboratorky

1.1.2.3.2. Učit se vlastnosti materiálů

1.1.2.4. REN

1.1.2.4.1. Zapojování RLC obvodů (domáci př

1.1.2.5. 2IV

1.1.2.5.1. Týdenní práce

1.1.2.6. Ajina

1.1.2.6.1. Opakovat si slovíčka

1.1.2.6.2. Týdenní práce

1.2. Základy strojního inženýrství

1.2.1. Nevyšlo to

2. Magisterské studium

2.1. Předpoklady

2.1.1. Bakalářská práce

2.1.2. Angličtina zkouška A5

2.2. FSI

2.2.1. Mechatronika

2.2.2. Materiálové inženýrství

2.2.3. Výrobní stroje, systémy a roboti

2.3. FEKT

2.3.1. Elektrotechnika, materiálové a výrobní inženýrství

2.3.2. Kybernetika automatizace a měření

3. Sporty

3.1. Veslařský trenažer

3.1.1. Každý čtvrtek

3.2. Plavání

3.2.1. ?????