Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

EST_IT@2018 wg5: äri by Mind Map: EST_IT@2018 wg5: äri
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

EST_IT@2018 wg5: äri

Efektiivne inimressursi kasutus

Koolitus ja ümberõpe e-keskkonnas

Personali otsing ja rakendamine "matching"

Kaugtöö

Töövõrgustikud

Fraktsionaalne töö

Energeetika, efektiivsus, turvalisus

Energia kasutuse kontroll / efektiivne jagamine

Seadmete energiefektiivsuse tõstmine

Resilient communities / hajusenergeetika

Madal tööstuse automatiseeritus

Organisatsiooni efektiisuse tõstmine

Protsesside ja ressursside haldus

Mõõdikute süsteem (benchmarking)

Uued ärimudelid

"because of" effekti kasutamine

suhtluskeskkondadel põhinev turundus

kauba personaliseerimine

Logistika ja kaubanduse efektiivsus

Andmebaasid, suhtluskeskkonnad

Modelleerimine, navigatsioon, kommunikatsioon

Identifitseerimine (RFID)

Koostöö nano- ja biotööstuses

Interdistsiplinaarne õpe

Tootearenduse vahendid

Diagnostika

Knowledge transfer, IP, suhtevõrgud tööstuses

Andmebaasid, suhtluskeskkonnad

Koolitus (interdistsiplinaarsus)

IP ressursside olemus, omandisuhted, hankimine, juhtimine, turundus (litsentsid, frantsiisid)

Petsi puu

efektiivsus

"because of" ärimudelid

riigi roll

ida-euroopa insner