Get Started. It's Free
or sign up with your email address
[email protected] wg5: äri by Mind Map: EST_IT@2018 wg5: äri

1. Efektiivne inimressursi kasutus

1.1. Koolitus ja ümberõpe e-keskkonnas

1.2. Personali otsing ja rakendamine "matching"

1.3. Kaugtöö

1.4. Töövõrgustikud

1.5. Fraktsionaalne töö

2. Energeetika, efektiivsus, turvalisus

2.1. Energia kasutuse kontroll / efektiivne jagamine

2.2. Seadmete energiefektiivsuse tõstmine

2.3. Resilient communities / hajusenergeetika

3. Madal tööstuse automatiseeritus

3.1. Organisatsiooni efektiisuse tõstmine

3.2. Protsesside ja ressursside haldus

3.3. Mõõdikute süsteem (benchmarking)

4. Uued ärimudelid

4.1. "because of" effekti kasutamine

4.2. suhtluskeskkondadel põhinev turundus

4.3. kauba personaliseerimine

5. Logistika ja kaubanduse efektiivsus

5.1. Andmebaasid, suhtluskeskkonnad

5.2. Modelleerimine, navigatsioon, kommunikatsioon

5.3. Identifitseerimine (RFID)

6. Koostöö nano- ja biotööstuses

6.1. Interdistsiplinaarne õpe

6.2. Tootearenduse vahendid

6.3. Diagnostika

7. Knowledge transfer, IP, suhtevõrgud tööstuses

7.1. Andmebaasid, suhtluskeskkonnad

7.2. Koolitus (interdistsiplinaarsus)

7.3. IP ressursside olemus, omandisuhted, hankimine, juhtimine, turundus (litsentsid, frantsiisid)

8. Petsi puu

8.1. efektiivsus

8.1.1. energia

8.1.2. aeg

8.1.3. koht

8.1.4. info

8.2. "because of" ärimudelid

8.2.1. turundus, bränd

8.2.2. alternatiivsed rahateed

8.2.3. vaba tarkvara

8.2.4. muu IP

8.2.5. cross-domain innovatsioon

8.2.5.1. arusaamine maailmas toimuvast

8.2.5.2. usability

8.3. riigi roll

8.3.1. välis- ja EU-poliitika

8.3.1.1. IP õigus

8.3.1.2. standardid

8.3.2. haldus

8.3.2.1. teenuste, mitte tarkvara ostmine

8.4. ida-euroopa insner

8.4.1. koolitus

8.4.2. know-how

8.4.3. innovatsioon