Dialog Antara Tamadun

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dialog Antara Tamadun by Mind Map: Dialog Antara Tamadun

1. Garis Panduan

1.1. Menghormati pendangan gan perspektif orang lain

2. Cara cara

2.1. Mesti mempunyai sikap keterbukaan diantara dua pihak

2.2. Mesti berfikir dengan rasional diantara dua pihak

3. Peranan

3.1. Mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam pembentukan tamadun

3.2. Mestilah berkerjasama antara satu sama lain dan hendaklah saling tolong menolong

4. Definisi @ Konsep

4.1. Dialog Komunikasi interaktif antara dua individual atau kedua pihak mempunyai pandangan yang berbeza

4.2. Komunikasi interaktif atau bicara antara dua pihak atau lebih boleh dijalankan secara formal atau tidak formal

4.3. Interkomunikasi dan persefahaman antara tamadun berdasarkan element yang penting iaitu

4.3.1. Memahami budaya masing masing tanpa ada rasa prejudis terhadap masyarakat daripada kaum lain

4.4. Antara Civilization Dialogue dan Dialogical Civilization

5. Halangan

5.1. Kekurangan sikap toleransi

5.2. Mempunyai sikap sindiran sosial

5.3. Tidak bersedia untuk berubah

5.4. kekurangan berkomunikasi dan penyertaan

5.5. sentiasa rasa rendah diri