Keskaegne ühiskonnakorraldus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Keskaegne ühiskonnakorraldus by Mind Map: Keskaegne ühiskonnakorraldus

1. Rahvas

1.1. Vaimulikkond

1.2. Aadel

1.2.1. Kõrgaadel

1.2.2. Madalaadel

1.3. Talupojad

1.4. Linnakodanikud

2. Feodalism

2.1. Feood ehk läänimees

2.2. Feood ehk lään

2.3. Läänistamine

2.4. Senjöör

2.5. Vasall

3. Valitsemine

3.1. Kuningas

3.1.1. Suurvasallidest nõukogu

3.2. Valitsusaparaat

3.2.1. Mõjukad ülikud

3.3. Sekretärid

3.3.1. Vaimulikud

3.4. Juristid

3.5. Esinduskogud

3.5.1. 1. tüüp saadikuid

3.5.2. 2. tüüp saadikuid

4. Feodaalsuhted

4.1. Linnused

4.2. Feodaalne killustatus

5. Majandus

5.1. Naturaalmajandus

5.2. Kauplemine

5.3. Feodalism