Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Keskaegne ühiskonnakorraldus by Mind Map: Keskaegne
ühiskonnakorraldus
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Keskaegne ühiskonnakorraldus

Rahvas

Vaimulikkond

Aadel

Kõrgaadel

Madalaadel

Talupojad

Linnakodanikud

Feodalism

Feood ehk läänimees

Feood ehk lään

Läänistamine

Senjöör

Vasall

Valitsemine

Kuningas

Suurvasallidest nõukogu

Valitsusaparaat

Mõjukad ülikud

Sekretärid

Vaimulikud

Juristid

Esinduskogud

1. tüüp saadikuid

2. tüüp saadikuid

Feodaalsuhted

Linnused

Feodaalne killustatus

Majandus

Naturaalmajandus

Kauplemine

Feodalism