Zdefiniowanie Metod Wychowania

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zdefiniowanie Metod Wychowania by Mind Map: Zdefiniowanie Metod Wychowania

1. Czym są metody wychowania?

1.1. Sposoby postępowania wychowawczego

1.1.1. Systematyczne

1.1.2. Konsekwentne

1.1.3. Powtarzalne

1.1.4. Świadome

2. Dwie płaszczyzny metod wychowania

2.1. Płaszczyzna psychologiczna

2.2. Płaszczyzna pedagogiczna

3. Klasyfikacje metod wychowania

3.1. Metody indywidualne

3.1.1. Metoda nagradzania i karania

3.1.2. Metoda perswazji

3.1.3. Metoda modelowania

3.1.4. Metoda zadaniowa

3.2. Metody grupowe

3.2.1. Metoda kształtowania odniesienia porównawczego

3.2.2. Metoda nacisku grupowego

3.2.3. Metoda kształtowania systemu ról i norm grupowych

3.2.4. Metoda kształtowania grupowych wzorców życia

3.3. Metody bezpośredniego oddziaływania wychowawczego

3.4. Metody pośredniego oddziaływania wychowawczego

3.5. Metody strukturalne

3.6. Metody sytuacyne

4. Metody oddziaływań wychowawczych

4.1. Metoda modelowania

4.2. Metoda zadaniowa

4.3. Metoda perswadowania

4.4. Metoda nagradzania i karania

4.5. Metoda oddziaływania grupowego

5. Co decyduje o skuteczności metod wychowania?

5.1. Przygotowanie wychowawcy

5.2. Psychiczne predyspozycje wychowuących

5.3. Dobre relacje wychowawcy i wychowanka

5.4. Motywacja obu stron do działania