Spirituális megközelítések a felnőttek tanulásának értelmezésében MINDFULNESS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Spirituális megközelítések a felnőttek tanulásának értelmezésében MINDFULNESS by Mind Map: Spirituális megközelítések a felnőttek tanulásának értelmezésében  MINDFULNESS

1. A mindfulness fogalmi körülírása

1.1. 1. (Kabat-Zinn, 2003)

1.1.1. Az éberség szociális állapota • a célokra koncentrálás • a ítéletektől mentesség • az "itt és most"érvényessége • a belső és külső ingerek tudatossága

1.2. 2. (Davis, 2014 {Boice, 2000})

1.2.1. Érzelemmentes figyelem a jelen pillanatra

1.3. 3. (Davis, 2014)

1.3.1. Az erkölcsi tudat azonnali menedzselése

2. Források

2.1. Bush, Mirabai (2011): Mindfulness in higher education Contemporary Buddhism, 12. 1. sz. 183-197. Letöltve: 2017.03.13. 11:34 http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=ca9d8824-77ba-4dc3-8bf3-e67c8e1298c8%40sessionmgr4009&vid=14&hid=4107

2.2. Csíkszentmihályi Mihály (2001): Flow: Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest. Letöltve: 2017.04.01. 19:38 http://osono.ro/uploaded/files/file_954a04a7eb.pdf

2.3. Csíkszentmihályi Mihály (2004): Flow, the secret to happiness TED. Letöltve: 2017.04.01. 19:38 https://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow?language=hu

2.4. Davis, D. J. (2014): Mindfulness in Higher Education - Teaching, Learning, and Leadership The International Journal of Religion and Spirituality in Society, 4. 1-6. Letöltve: 2017.03.13. 11:32 http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=ca9d8824-77ba-4dc3-8bf3-e67c8e1298c8%40sessionmgr4009&vid=9&hid=4107

2.5. Johnson, C., Burke, C., Brinkman, S., Wade, T. (2017): Development and Validation of a Multifactor Mindfulness Scale in Youth Psychological Assessment, 29. 3. sz. 264–281. Letöltve: 2017.03.13. 11:09 http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=2016-27339-001&S=L&D=pdh&EbscoContent=dGJyMMvl7ESep7E4y9fwOLCmr0%2Bep7JSrqi4Sq%2BWxWXS&ContentCustomer=dGJyMOHb7H3z6O2IuePfgeyx44Dt6fIA

2.6. Kabat-Zinn, J. (2003): Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future. Clinical Psychology: Science and Practice, 10. 144–156. Letöltve: 2017.04.01. 20:16 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1093/clipsy.bpg016/epdf

2.7. Molnár Attila Károly (2015): Mentális gyakorlatok a börtönben Börtönügyi Szemle, 34. 2. szám 69-77. Letöltve: 2017.04.09.09:13 http://bv.gov.hu/download/4/dd/51000/B%C3%B6rt%C3%B6n%C3%BCgyi%20Szemle%202015%202.pdf#page=72

2.8. Molnár Attila Károly (2017): Mentális gyakorlatok a börtönben Börtönügyi Szemle, 34. 2. szám 69-77. Letöltve: 2017.04.09.09:13 http://bv.gov.hu/download/4/dd/51000/B%C3%B6rt%C3%B6n%C3%BCgyi%20Szemle%202015%202.pdf#page=72

2.9. Napora, L. (2011): Meditation in Higher Education: The Question of Change, A Current Problem, and Evidence Toward a Solution Biofeedback, 39. 2. szám 64-66. Letöltve: 2017.03.13.11:38 http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=ca9d8824-77ba-4dc3-8bf3-e67c8e1298c8%40sessionmgr4009&vid=18&hid=4107

2.10. Schwind, J. K. et al. (2017): Mindfulness practice as a teaching-learning strategy in higher education: A qualitative exploratory pilot study Nurse Education Today, 50. 92-96. Letöltve: 2017.03.13. 11:25 http://ac.els-cdn.com/S0260691716303197/1-s2.0-S0260691716303197-main.pdf?_tid=823686fa-0816-11e7-8c0a-00000aacb360&acdnat=1489428022_714121ad0f7f683f761633341a2fb986

3. ELTE PPK NDI A tanulástámogatás innovatív formái felnőttkorban

3.1. Oktató: dr. Kovács Zsuzsa

3.2. Spirituális megközelítések a felnőttek tanulásának értelmezésében - mindfulness

3.3. Készítették: Molnár Attila Károly Sándor Kata ELTE PPK Andragógia PhD 1. évfolyam

3.4. 2017. április 19.

3.5. A címkép forrása: https://pixabay.com/hu/anat%C3%B3mia-biol%C3%B3gia-agy-rajzfilm-1751138/ Letöltve: 2017.04.02. 10:12

4. A mindfulness ismérvei

4.1. Soktényezős szerkezet

4.1.1. • figyelem az idő adott keresztmetszetére • nyitottságot tükröző attitűd • kíváncsiság • elfogadás

4.2. Forrás: Johnson et al., 2016

4.3. Feltételei

4.3.1. Türelem, kooperáció

4.4. Jellemzői

4.4.1. • A jelenre tereli a figyelmünket • Fejlesztheti a morális viselkedést • Növeli a másokkal szembeni empátiát

4.5. Korlátai

4.5.1. Ha nem vagyunk tisztában a mindfulness hasznával, nehezebben érhetők el eredmények ezen a téren

4.6. Forrás: Davis, 2014

5. Növekvő értelem a felsőoktatásban

5.1. Odafigyelő pedagógia

5.1.1. A Massachusetts-i Egyetem kurzusa

5.1.1.1. Az előnyök között szerepel a képesség • az automatikus reakcióink áramlásának lelassításra • saját magunk és mások élesebben látására • az elmélyülésre • a dolgok akként való értelmezésére, ahogy vannak • a kreativitás felé történő nyitottságra • a helyzetekre való hatékony reagálásra • a kompetens és etikus cselekvésre • az egyensúly megtalálására az élet minden területén

5.2. Forráss: Davis, 2014

5.3. A koncentráció szerepe

5.3.1. Jól alkalmazható a neveléstudományokban • az egyirányú koncentráció • a nyugalom • az elme lecsendesítése, megtisztítása • az alkotás kreatív folyamata • a tudatos megfigyelés gyakorlata

5.4. Forrás: Davis, 2014

6. Flow

6.1. A felszabadulás útja

6.1.1. • A tudat irányítása szabja meg az élet minőségét • Ismerd meg önmagad! • A tudat fölötti hatalom használata

6.2. Forrás: Csíkszentmihályi, 2001

6.3. A gondolat áramlata

6.3.1. • Az élethosszig tartó tanulás kihívása • Nem hanyagolhatjuk el absztrakt készségeinket életünk egyetlen szakaszában sem

6.4. Forrás: Csíkszentmihályi, 2001

6.5. A disszipatív struktúrák hatalma

6.5.1. Vannak fizikai rendszerek, melyek olyan energiát szelídítenek meg, amely különben szétoszlana és felemésztődne saját véletlenszerű mozgásaiban

6.5.2. Az emberek képesek arra, hogy hulladékenergiát használjanak céljaik eléréséhez

6.6. Forrás: Csíkszentmihályi, 2001

7. A mindfulness kutatása a felsőoktatásban

7.1. Workshop: "A teljesség, a társadalmi igazságosság és a felszabadulás pedagóiája"

7.1.1. Texas-i Egyetem, San Antonio

7.1.1.1. A workshop vezetője a résztvevőket meditációba vezette • a háttérben nyugtató zene szólt • a vizualizáció a neveléstudományi célokra mutatott

7.1.1.2. A "mélyre menetel" megköveteli, illetve lehetővé teszi • a teljes jelenlétet • e tevékenység mindennapi tanulási folyamatba való beépítését

7.2. Forrás: Davis, 2014

7.3. Mindfulness és művészet

7.3.1. New York-i Állami Egyetem, New Paltz

7.3.1.1. Stratégia keresése a jobb agyfélteke intuitív kreatív funkciójának "megcsapolására"

7.3.2. Forrás: Bush, 2011

7.4. Meditációval a tanulást gátló tényezők ellen

7.4.1. Ryerson Egyetem, Torontó

7.4.1.1. Probléma a hallgatóknak: • a szorongása, magas stressz-szintje • az elvártnál alacsonyabb teljesítése

7.4.1.2. Célok: • a szorongás és stressz csökkentése • a tanulási teljesítmény fokozása

7.4.1.3. Eszköz: • Rövid (5 perces) mindfulness-meditációk

7.4.1.4. Eredmények: • növekvő nyugodtság, csökkenő szorongás • javuló fókuszálás, növekvő megalapozottság

7.4.2. Forrás: Schwind et al., 2016

8. Alkalmazás

8.1. Egy kérdés

8.1.1. Miért van, hogy a meditáció még mindig nem bevett módszere a felsőoktatásnak?

8.1.1.1. • a tudományos bizonyíték szerepe az intézeti változási folyamatokban • a felsőoktatás szerepe az aktuális társadalmi problémák megoldásában

8.1.2. Forrás: Napora, 2011

8.2. Egy pozitív külföldi példa

8.2.1. Texas-i Egyetem, Arlington

8.2.1.1. "Mindful Mondays" minden egyetemi csoport részére

8.2.1.1.1. 30 perc meditáció

8.2.2. Forrás: Davis, 2014

8.3. Egy pozitív hazai példa

8.3.1. Balassagyarmati Fegyház és Börtön

8.3.1.1. Csoportos meditáció fogvatartottakkal

8.3.1.1.1. A reintegráció támogatása

8.3.2. Forrás: Molnár, 2015

8.4. Meditáció fogvatartottakkal a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben

8.4.1. Forrás: Molnár, 2017. 120. o.

8.5. Realitás

8.5.1. A meditáció a jövőben pedagógiai eszközzé válhat

8.5.2. A meditatív gyakorlat a társadalmi béke és igazságosság felé mutat

8.6. Forrás: Davis, 2014

9. A kép forrása: https://patriceayme.files.wordpress.com/2015/03/einstein-intuition-gift.jpg