Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A auga by Mind Map: A auga

1. é importante para a...

1.1. vida

2. É un recurso que se pode agotar.

3. Fórmula

4. Pode aparecer en tres estados

4.1. sólido

4.2. líquido

4.3. gasoso