Struktura procesu wychowawczego wg. A. Guryckiej

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Struktura procesu wychowawczego wg. A. Guryckiej by Mind Map: Struktura procesu wychowawczego wg. A. Guryckiej

1. Cel wychowania

1.1. Założony projekt osobowości wychowanka-ostateczny lub pośredni

2. Sytuacje wychowawcze

2.1. Sytuacje celowe i wykorzystywane sytuacje naturalne, izomorficzne wobec celów wychowania

3. Doświadczenia wychowanka

3.1. Osobiste doświadczenia, które są pamięciowym śladem konstruowanym w psychice przez fakt uczestniczenia w zadaniach, towarzyszące temu przeżycia emocjonalne oraz ich poznawcze uogólnienia

4. Zmiana wychowanka

4.1. Przekształcenia dotychczasowych lub powołanie nowych cech osobowości i zachowania