DIALOG PERADABAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DIALOG PERADABAN by Mind Map: DIALOG PERADABAN

1. Perkukuhkan Amalan Demokrasi Tulen di negara Barat dan pemerintahan Khalifah Islam di negara Islam

1.1. mewujudkan sifat saling hormat-menghormati

1.2. mengiktirafkan kewujudan masing-masing

1.3. beri hak kedaulatan dan pemerintahan negara sepertimana yang disuarakan rakyat

2. PERANAN

2.1. Berbincang

2.1.1. mencari jalan penyelesaian yang kreatif dan baru antara dua pihak

2.1.1.1. tangani kemelut dan masalah dihadapi masyarakat

2.2. Menyatukan

2.2.1. membawa komuniti dari berbagai latar belakang untuk saling berinteraksi dan kenal antara mereka

2.2.1.1. mencari kebaikan bersama walau berbeza agama , bangsa serta ideologi politik

2.3. Menghindari

2.3.1. menjauhkan politik dalaman dalam komuniti peringkat antarabangsa mahupun tempatan melalui persefahaman

3. KAEDAH

3.1. Reformasi kepimpinan dan struktur PBB

3.1.1. Kuasa hegemoni ditundukkan di bawah hukum antarabangsa

3.1.2. Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) diberi lebih kuasa dan mandat untuk laksanakan kehakiman atas kes yang dibawa kepadanya

3.2. Kembali kepada kemurniaan ajaran agama dan nilai tradisi

3.2.1. dijadikan sumber kerohanian peribadi insan

3.2.2. mewujudkan kecendurungan untuk mengisi kekosongan spiritual

4. HALANGAN

4.1. Manipulasi terhadap agama oleh pihak yang berfikiran sempit dan sekular

4.2. Skap fanatik dan perkauman

4.3. Gambaran salah dan stereotaip terhadap sesuatu agama mahupun bangsa

4.4. persepsi buruk yang ditanam dalam diri individu terhadap individu lain

5. GARIS PANDUAN

5.1. tidak melanggar peraturan kehidupan beragama

5.2. tidak ada yang cuba menjadi batu api anatar dua belah pihak

6. DEFINISI

6.1. dialog- perbicaraan , perbualan , percakapan pertukaran pendapat dan tanya jawab

6.1.1. perbuatan mendengar kepada kepercayaan , pengadilan , kerisauan masyarakat bukan hanya terhadap budaya yang berlainan , etnik atau latar belakang kepercayaan tetapi juga perbezaan keyakinan politik , kedudukan sosial dan kekuatan ekonomi

6.2. peradaban - tamadun , keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani serta rohani sesuatu bangsa atau masyarakat

7. KONSEP

7.1. Saling mengenali

7.1.1. perbezaan dan kepelbagaian peradaban antara manusia dijadikan peluang untuk mempelajari keunikan peradaban lain

7.1.1.1. melahirkan pengkayaan peradaban

7.2. Sikap kerjsama

7.2.1. sama-sama mebantu pihak yang terlibat demi untuk melahirkan keputusan adil saksama

7.2.1.1. menguntungkan kedua-dua pihak