Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Demokrati by Mind Map: Demokrati

1. Fakta om demokrati

1.1. Hvornår?

1.1.1. Første gang vi fik en form for demokrati var i 1849 med Junigrundloven.

1.2. Hvorfor?

1.2.1. Vi fik demokrati fordi vi ønskede at gå fra enevælde til folkestyre, der gik dog mange år før vi havde det demokrati vi kender idag

1.3. Hvordan?

1.3.1. I 1700-tallet begyndte det at ulme rundt omkring i europa, folk begyndte at ønske en større indflydelse på styringen af landet.

1.4. Hvad?

1.4.1. Demokrati er en måde at styre et land på, demokrati er når landet har folkestyre, at landets borgere kan stemme på den de syntes står inde for deres ønsker og holdninger.

1.5. Hvad nu hvis?

1.5.1. Hvis ikke vi havde haft demokratiet og grundloven, havde Danmark stadig været enevældig, altså at kongen havde styret landet, og vi ville ikke kunne have en kvindelig regent.

2. Begreber

2.1. Grundlovsgivende rigsforsamling

2.2. Junigrundloven

2.3. ytringsfrihed

2.4. Monark

2.5. Trosfrihed

2.6. Mødefrihed

2.7. Trykkefrihed

2.8. Landsting

2.9. Slaget på Fælleden

2.10. Louis Pio

2.11. Liberalisme

2.12. Socialisme

2.13. Kapitalisme

2.14. Kommunisme

2.15. Idealisme

2.16. Konservatisme

2.17. Magtens tredeling

3. Problemstillinger

3.1. Hvordan havde vores samfund set ud uden demokratiet?

3.2. Hvorfor var det først i 1915 at demokratiet rigtigt blev indført?

4. Produkt og disposition

4.1. Lave en model af slaget ved fælleden

4.2. Vise hvordan den grundlovgivende rigsforsamling lavede grundloven.

5. Kilder

5.1. Kilde 3

5.1.1. Den 5. maj 1872 gik kunstneren Thorvald Niss en tur på Nørre Fælled. Samme dag skrev han om sine oplevelser i et brev til sin ven. Han skrev bl.a. (Sproget er gjort nutidigt)

5.1.2. "Jeg gik i dag ud ad Fælleden for at se lidt på kommersen mellem politiet og demonstranterne. Jeg kan sku` ikke lade være med at grine af regeringens skrappe forholdsregler: Husarer og artilleri og en voldelig politistyrke var opmarcheret til stor morskab for gadedrenge, og som nævnt lo jeg med. Men til sidst blev betjente vel sultne. Efter tre gange at have opfordret "i lovens navn tilbage" styrtede de som gale ind på folk, huggede med deres frygtelige stave til højre og venstre. Alle, der ikke nåede at flygte, blev slået ned. Og det var meget vanskeligt at komme væk."

5.2. www.ft.dk/grundloven

5.3. www.danmarkshistorien.dk

6. Link til Grundloven