Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Treårskrigen by Mind Map: Treårskrigen

1. Fakta om Treårskrigen

1.1. Hvad?

1.1.1. Den første krig kæmpet i mellem Kongeriget Danmark og Preussen om herugdømmerne Slesvig og Holsten

1.2. Hvornår?

1.2.1. slutningen af marts 1848-1850

1.3. Hvorfor?

1.3.1. Den danske regerings slogan Danmark til Ejderen som gik ud på at Danmarks grænse skulle lægge nede ved Ejderen i Tyskland. Så regeringen lavede en lov hvor der stod, at Slesvig og Holsten skulle under dansk styre. Men Holsten som var meget tysksindet ville ikke, så de bedte om hjælp og det fik de af Det Tyske Forbund.

1.4. Hvordan?

1.4.1. I slutningen af mats 1848 rykkede den danske hær ind i Slesvig, hvor de den 9/5 drev den Slevsvig-Holstens styrke væk. Derefter dækkede den danske hær både Ejderen og Dannevirke. Den russiske Zar ville ikke have en national løsrivelse, og pressede den preussiske konge til at opgive sin militære støtte til slesvig-holstenerne. og efter flere mindre træfninger blev der den 26. august i Malmø aftalt en syv måneders våbenstilstand, men det lykkedes ikke at finde en varig løsning. I april 1849 blev krigen genoptaget med forøget styrke. Den 10/7 1949 blev der indgået en præliminær fred i Berlin. Heri skitseredes en løsning med et Slesvig med egen forfatning og uden særlige bindinger - hverken til Danmark eller Holsten. Forslaget strandede dog på kraftig modstand både i København og i Kiel, og året efter (2. juli 1850) sluttede Danmark og Preussen en simpel fred uden nærmere løsning af problemerne. En sådan blev dog tilsyneladende fundet, da der måneden efter i London af de ikke-tyske stormagter og de nordiske riger blev undertegnet en protokol

1.5. Hvad nu hvis?

1.5.1. Hvis treårskrigen ikke havde været der havde vi ikke haft krigen i 1864, og så havde grænserne været anderledes i dag.

2. Begreber

2.1. Preussen

2.2. Hertugdømmer

2.3. Danmark til Ejderen

2.4. Slaget ved Isted

2.5. Helsataspolitik

2.6. Det åbne brev

3. Problemstillinger

3.1. Hvad havde der sket hvis vi ikke havde haft treårskrigen?

3.2. Var det nødvendigt at starte en krig, om hertugdømmerne?

3.3. Var slaget ved Isted nødvendig?

3.4. Hvordan var tankegangen i Danmark?

3.5. Hvad gjorde krigen ved Danmark?

4. Produkt og disposition

5. Kilder

5.1. www.danmarkshistorien.dk

5.2. www.da.wikipedia.org

5.3. www.danmarkshistorien.dk