Książka Kontaktów UE Katowice

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Książka Kontaktów UE Katowice by Mind Map: Książka Kontaktów              UE Katowice

1. Użytkownicy

1.1. Studenci

1.1.1. Wyszukiwanie kontaktu

1.1.1.1. Imie, nazwisko, stopien naukowy

1.1.1.2. Katedra / zakład

1.1.1.3. Email

1.1.1.4. Nr. pokoju

1.1.1.5. konsultacje

1.1.1.5.1. studia stacjonarne

1.1.1.5.2. studia niestacjonarne

1.1.1.6. specjalizacja naukowo-badawcza

1.1.1.7. zajmowane stanowisko

1.1.1.8. prowadzone przedmioty

1.1.2. wysłanie wiadomości do wykładowcy

1.2. Wykładowcy

1.2.1. Wyszukiwanie kontaktu

1.2.1.1. Imie, nazwisko, stopien nauowy

1.2.1.2. Katedra / zakład

1.2.1.3. Email

1.2.1.4. Nr telefonu

1.2.1.5. konsultacje

1.2.1.5.1. studia stacjonarne

1.2.1.5.2. studia niestacjonarne

1.2.1.6. specjalizacha naukowo-badawcza

1.2.1.7. zajmowane stanowisko

1.2.1.8. prowadzone przedmioty

1.3. Przesłanie swoich danych

1.3.1. Imie, nazwisko, stopien naukowy

1.3.2. Katedra / zakład

1.3.3. email

1.3.4. telefon

1.3.5. nr pokoju

1.3.6. konsultacje

1.3.6.1. studia stacjonarne

1.3.6.2. studia niestacjonarne

1.3.7. specjalizacja naukowo-badawcza

1.3.8. zajmowane stanowisko

1.3.9. prowadzone przedmioty

2. Admin [ Dziekanat ]

2.1. Uwierzytelnianie danych

2.2. Aktualizacja danych