Techniki i triki negocjacyjne

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Techniki i triki negocjacyjne by Mind Map: Techniki i triki negocjacyjne

1. Postępowanie wobec odmowy negocjacji

1.1. Gest ujmujący

1.2. Uporczywy monolog

1.3. Uprzedzające przyznanie się

1.4. Blef

2. Negocjowanie wobec silnej presji partenera

2.1. Taktyka ofiary

2.2. Taktyka ingracjacji

2.3. Taktyka pseudoargumentacji

3. Techniki ofensywne

3.1. Przełamanie

3.2. Odmowa negocjacji

3.3. Warunki wstępne

3.4. "Szokująca oferta"

3.5. "Wóz albo przewóz"

3.6. "Rosyjski front"

3.7. Groźba

3.8. Ostrzeżenie

3.9. Ujawnienie alternatywy fiaska negocjacji

3.10. Eskalacja żądań

3.11. Epitetowanie

3.12. Złośliwe wtręty

4. Taktyki małych dysproporcji

4.1. Taktyka zmiękczania "na zmiękczanie"

4.2. Taktyka destrukcji "dobry - zły"