Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Techniki i triki negocjacyjne by Mind Map: Techniki i triki negocjacyjne
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Techniki i triki negocjacyjne

Techniki ofensywne

Przełamanie

Odmowa negocjacji

Warunki wstępne

"Szokująca oferta"

"Wóz albo przewóz"

"Rosyjski front"

Groźba

Ostrzeżenie

Ujawnienie alternatywy fiaska negocjacji

Eskalacja żądań

Epitetowanie

Złośliwe wtręty

Postępowanie wobec odmowy negocjacji

Gest ujmujący

Uporczywy monolog

Uprzedzające przyznanie się

Blef

Taktyki małych dysproporcji

Taktyka zmiękczania "na zmiękczanie"

Taktyka destrukcji "dobry - zły"

Negocjowanie wobec silnej presji partenera

Taktyka ofiary

Taktyka ingracjacji

Taktyka pseudoargumentacji