grupy społeczne

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
grupy społeczne by Mind Map: grupy społeczne

1. rodzaje grup społecznych

1.1. ekskluzywne

1.2. inkluzywne

1.3. formalne

1.4. nieformalne

1.5. małe i duże

2. spójność grupy

2.1. kontrola społeczna

2.2. występowanie wspólnych norm, wartości

2.3. stopień konformizmu

3. struktury wewnątrzgrupowe

3.1. struktura komunikacji

3.2. struktura władzy

3.3. struktura socjometryczna