Get Started. It's Free
or sign up with your email address
grupy społeczne by Mind Map: grupy społeczne

1. spójność grupy

1.1. kontrola społeczna

1.2. występowanie wspólnych norm, wartości

1.3. stopień konformizmu

2. rodzaje grup społecznych

2.1. ekskluzywne

2.2. inkluzywne

2.3. formalne

2.4. nieformalne

2.5. małe i duże

3. struktury wewnątrzgrupowe

3.1. struktura komunikacji

3.2. struktura władzy

3.3. struktura socjometryczna