TYPY NEGOCJATORÓW

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TYPY NEGOCJATORÓW by Mind Map: TYPY NEGOCJATORÓW

1. 1. Analityczny

1.1. Musi posiadać komplet informacji

1.2. Zwraca uwagę na dane, cyfry

2. 2. Estetyzujący

2.1. Zwraca uwagę na aspekty wizualne

2.2. Przywiązuje wagę do odczuć zmysłowych (wzrok, dotyk, węch, słuch)

3. 3. Intuicyjny

3.1. Swoje opinie opiera na własnych odczuciach

3.2. Odporny na perswazję

3.3. Próby narzucenia zdania mogą spowodować zerwanie negocjacji