Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

TYPY NEGOCJATORÓW by Mind Map: TYPY NEGOCJATORÓW
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

TYPY NEGOCJATORÓW

1. Analityczny

Musi posiadać komplet informacji

Zwraca uwagę na dane, cyfry

2. Estetyzujący

Zwraca uwagę na aspekty wizualne

Przywiązuje wagę do odczuć zmysłowych (wzrok, dotyk, węch, słuch)

3. Intuicyjny

Swoje opinie opiera na własnych odczuciach

Odporny na perswazję

Próby narzucenia zdania mogą spowodować zerwanie negocjacji