Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Etapy procesu negocjacji by Mind Map: Etapy procesu negocjacji
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Etapy procesu negocjacji

Przygotowanie do negocjacji

lista problemów

hierarchizacja celów

przygotowanie argumentów

zebranie informacji o partnerze negocjacji

określenie BATNY

Otwarcie negocjacji

dystans i klimat

określenie reguł gry

wymiana pierwszych stanowisk

ponowna analiza założeń i modyfikacja strategii

Faza negocjacji właściwych

skorygowanie błędów fazy wyjściowej

wprowadzenie technik i trików negocjacyjnych

przezwyciężanie impasu

próba dojścia do porozumienia

wymiana argumentów

Zamknięcie negocjacji

testowanie limitów granicy ustępstw

podsumowanie zrealizowanych zagadnień

podpisanie umowy i jej realizacja