Etapy procesu negocjacji

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Etapy procesu negocjacji by Mind Map: Etapy procesu negocjacji

1. Przygotowanie do negocjacji

1.1. lista problemów

1.2. hierarchizacja celów

1.3. przygotowanie argumentów

1.4. zebranie informacji o partnerze negocjacji

1.5. określenie BATNY

2. Otwarcie negocjacji

2.1. dystans i klimat

2.2. określenie reguł gry

2.3. wymiana pierwszych stanowisk

2.4. ponowna analiza założeń i modyfikacja strategii

3. Faza negocjacji właściwych

3.1. skorygowanie błędów fazy wyjściowej

3.2. wprowadzenie technik i trików negocjacyjnych

3.3. przezwyciężanie impasu

3.4. próba dojścia do porozumienia

3.5. wymiana argumentów

4. Zamknięcie negocjacji

4.1. testowanie limitów granicy ustępstw

4.2. podsumowanie zrealizowanych zagadnień

4.3. podpisanie umowy i jej realizacja