Hadis Çeşitleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hadis Çeşitleri by Mind Map: Hadis Çeşitleri

1. 2. Merfu Hadis : Hz. Peygamberin söz, fiil ve takrirlerini içeren hadis

2. b. Aziz Hadis : Her tabakada en az iki ravisi olan hadis

3. 4. Mevzu Hadis : Hz peygamber adına uydurulan hadis

4. 2. Hasen Hadis : Zabt hariç sahih hadis kriterlerini taşıyan hadis

5. 1. Sahih Hadis : Adalet ve zabt sahibi ravilerin muttasıl bir senetle rivayet ettikleri şaz ve muallel olmayan hadis

6. 3. Zayıf Hadis : Ravisinde adalet ile ilgili bir kusur bulunan, senedinde kopukluk olan veya şaz ve muallel olan hadis

7. Kaynağına Göre

7.1. 1.Kudsi Hadis : Manası Allah'a lafzı Hz. Peygambere ait olan hadis

7.2. 4. Maktu hadis : Tabiinin söz, fiil ve takrirlerini içeren hadis

7.2.1. 3. Mevkuf Hadis : Sahabenin söz, fiil ve takrirlerini içeren hadis

8. Ravilerinin Sayısına Göre

8.1. 1. Mütevatir Hadis : Yalan üzerine birleşmeleri mümkün olmayan çokluktaki ravilerin her nesilde işitme ve görmeye dayalı olarak aktardıkları hadis

8.1.1. c. Garib Hadis : Her tabakada en az bir ravisi olan hadis

8.2. 2. Ahad Hadis : Mütevatir olmayan hadis

8.2.1. a. Meşhur Hadis : Her tabakada en az üç ravisi olan hadis

9. Sıhhat Durumuna Göre