קשרים בינאישיים וניהול עצמי

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
קשרים בינאישיים וניהול עצמי by Mind Map: קשרים בינאישיים וניהול עצמי

1. דואר אלקטרוני

1.1. Offline Mode

1.2. Geistesblitz Tools

1.3. Email & SMS Gateways

1.4. Compare Editions

2. גוגל דוקס

3. רשתות חברתיות

3.1. פייסבוק

3.2. מקושרים

3.3. חברה

4. פורומים

5. תוכנות שיתופיות בתמונות

5.1. פיקסה

6. תקנון

6.1. Check out http://www.mindmeister.com/services/tools/geistesblitz_widgets