Institucions de la Unió Europea

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Institucions de la Unió Europea by Mind Map: Institucions de la Unió Europea

1. Comissió Europea

1.1. Composició 17 TUE

1.1.1. 28 Comissaris

1.2. Competències 17 TUE

1.2.1. Iniciativa normativa 17.2 TUE

1.2.2. Poder de decisió 290 TFUE

1.2.3. Poder de gestió 317 TFUE

1.2.4. Poder de control del Dret de la UE 258 TFUE

1.2.5. Gestió clàusula salvaguarda

1.2.6. Poders en matèria de relacions exteriors 221 TFUE/ 218 TFUE

2. Parlament Europeu

2.1. Composició: 14.2 TUE

2.1.1. 754 Eurodiputats

2.2. Competències

2.2.1. Funcions pressupostàries 312 TFUE

2.2.2. Participació en el procés legislatiu 225 TFUE

2.2.3. Funcions de control polític/jurídic

2.2.3.1. Interpelacions i preguntes escrites 230 TFUE/ 36 TUE

2.2.3.2. Discussió pública i valoració 233 TFUE

2.2.3.3. Creació de comissions d'investigació 226 TFUE

2.2.3.4. Moció de censura contra la Comissió 234 TFUE

2.2.4. Participació en el nombrament i control d'altres institucions o òrgans 17.7 TUE/ 228 TFUE/ 286 TFUE/283.2 TFUE/ 255 TFUE

2.2.5. Dret de petició 227 TFUE

2.2.6. Participació en l'autorització d'operacions reforçades i en la retirada de la Unió 329.1 TFUE / 50 TLE

2.2.7. Participació en processos disciplinaris 7 TUE

2.2.8. Control de la legalitat 263 TFUE

3. Consell Europeu

3.1. Composició: 15.2 TUE

3.1.1. Caps d'Estat i de Govern dels Estats Membre

3.1.2. President

3.1.3. President Comissió

3.1.4. Alt Representant de la Unió d' Assumptes Exteriors i Política de seguretat

3.2. Competències 15.1 TUE

3.2.1. Impulsos necessaris per al desenvolupament de la UE

3.2.2. Definició orientacions polítiques generals de la UE

4. Consell

4.1. Composició 16 TUE ( 16.6 TUE: Composició variable)

4.1.1. Un representant amb rang ministerial de cada Estat Membre

4.2. Competències

4.2.1. Legislatives

4.2.2. Pressupostàries

4.2.3. Definició i coordinació polítiques UE

5. TJUE

5.1. Composició 19.2 TUE

5.1.1. Jutges (Un per estat Membre)

5.1.2. Advocats Generals

5.1.3. Secretari

5.2. Competències

5.2.1. Controlar la legalitat dels actes de la Unió

6. Tribunal de Comptes

6.1. Composició 285 TFUE

6.1.1. 28 membres. Un per Estat Membre

6.2. Competències 285 TFUE

6.2.1. Assegurar la legalitat de les accions pressupostàries i el seu correcte registre comptable

6.2.2. Garantitzar una bona gestió financera

7. Banc Central Europeu

7.1. Composició 283 TFUE

7.1.1. Consell de Govern

7.1.2. Comité Executiu

7.2. Competències 127 TFUE

7.2.1. Definir i executar la política monetària de la Unió

7.2.2. realitzar operacions de divises

7.2.3. Posseir i gestionar les reserves oficials de divises dels Estats Membre

7.2.4. Promoure el bon funcionament dels sistemes de pagament