Методология выявления, описания и реинжиниринга процессов

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Методология выявления, описания и реинжиниринга процессов by Mind Map: Методология выявления, описания и реинжиниринга процессов

1. Передпроектні роботи

1.1. Вивчення нормативно-правової бази

1.2. Формування стандарту майбутньої системи

1.3. Створення робочої групи

1.3.1. Створення та налаштування середовища взаємодії

1.4. Вивчення досвіду (освоєння методології)

1.5. Постановка цілі

1.5.1. Критерії досягнення цілі

2. Чёткая формулировка конечной цели

2.1. Візуалізація системи

2.2. Знаходження недосконалостей

2.3. Реінжинірінг

2.4. Новый узел

3. Построение методологии

3.1. Задачі

3.1.1. Збір інформації щодо технології проведення функціонального аналізу

3.1.2. Новый узел

4. Применение

4.1. Задачі

4.1.1. Вибір органу

5. Задачі

5.1. Вибір та освоєння інструментів моделювання

5.2. Освоєння BPMN

5.3. Задачі п.2

5.3.1. Збір даних за результатами функціональних досліджень

5.4. Новый узел

6. Проект

6.1. Вибір інформаційної системи документообігу

6.2. Планування

6.2.1. Виділення ділового процесу

6.2.2. Розподіл завдань

6.2.3. Створення плану робіт

6.3. Реалізація

6.3.1. Побудова (оптимальної) моделі ділового процесу

6.3.1.1. Вивчення як є

6.3.1.2. Оптимізація

6.3.2. Розробка ТЗ інформаційної системи

6.3.2.1. Створення структури даних

6.3.2.2. Розробка інтерфесів користувачів

6.3.2.2.1. Функціональний

6.3.2.2.2. Графічний

6.3.2.3. Розмежування прав доступу

6.3.2.4. Новый узел

6.3.3. Тендерна процедура

6.3.3.1. Створення проектної документації

6.3.3.2. Проведення тендеру

6.3.4. Прийом виконаних робіт

6.3.5. Створення регламенту роботи системи

6.4. Впровадження

6.4.1. Створення інструкцій користувачів

6.4.2. Навчання персоналу

6.4.3. Створення логічної схеми користувачів

6.5. Завершення

6.5.1. Регламент супроводу системи