הרשויות

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
הרשויות by Mind Map: הרשויות

1. הממשלה

1.1. הפסקת כהונה שר/סגן שר

1.1.1. חובה להעביר מתפקיד כשהוגש כתב אישום בעבירה חמורה(דרעי, הנגבי)

1.1.1.1. בכ"ז ראה"מ צריך להשתכנע עצמאית (דרך צלחה)

1.1.2. מותר להעביר מתפקיד כאשר הדבר חיוני למימוש מדיניות (פוקס)

2. הכנסת

2.1. חריגה מסמכות - תהיה התערבות (פלאטו שרון)

2.2. זכויות אלמנטריות - תהיה התערבות (פלאטו שרון)

2.3. הליך מעין שיפוטי - תהיה התערבות (פלאטו שרון, פנחסי)

2.3.1. חסינות

2.3.1.1. מהותית

2.3.1.1.1. מתחם הסיכון הטיבעי (כהן)

2.3.1.1.2. מבחן הרלוונטיות

2.3.1.1.3. מבחן הזיקה המהותית

2.3.1.2. דיונית

2.3.1.2.1. ועדת הכנסת רשאית לשקול רק אם החלטת היועמ"ש מבוססת על שיקולים פסולים (גורלובסקי)

2.3.1.2.2. אם הכנסת דנה שוב בחסינות עליה להיות משוכנעת במיוחד (פנחסי)

2.4. חקיקה

2.4.1. פגם רציני - תהיה התערבות (ארגון מגדלי עופות, נמרודי)

2.4.1.1. עקרון הכרעת הרוב

2.4.1.2. עקרון השיוויון

2.4.1.3. עקרון הפומביות

2.4.1.4. עקרון ההשתתפות

2.4.1.4.1. לכל ח"כ יכולת להשתתף

2.4.1.4.2. ניתנה אפשרות לח"כ לגבש עמדה (ארגון מגדלי עופות)

2.5. ניהול ענינים שוטפים - התערבות מסוייגת אך גם ברמת ב"ש על שק"ד (כך)

2.5.1. המבחן הפונקציונלי - תהיה התערבות כאשר ההליך חורג מהסמכות הפונק' (כהנא 2)

2.5.2. חריגה ממתחם הסבירות - תהיה התערבות (התנועה לאיכות השלטון)

2.5.3. פגם קל - אין התערבות (שריד)

2.5.4. ביקורת של בנדור