Ανακύκλωση

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ανακύκλωση by Mind Map: Ανακύκλωση

1. Τι δεν πρέπει να βάλουμε στον μπλε κάδο

2. Τι βάζουμε στον μπλε κάδο;

3. Τι είναι ανακύκλωση;

4. Τι ανακυκλώνουμε;

4.1. Ανακύκλωση χαρτιού

4.2. Ανακύκλωση πλαστικού

4.2.1. Ανακύκλωση γυαλιού

4.3. Ανακύκλωση μετάλλων

4.4. Ανακύκλωση μπαταριών

4.4.1. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών

4.5. Ανακύκλωση λαμπτήρων

4.6. Ανακύκλωση αυτοκινήτων

4.7. Ανακύκλωση λαδιών

5. Τι δεν ανακυκλώνεται;