Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Internet by Mind Map: Internet

1. Što je internet?

1.1. globalna računalna mreža

1.2. povezuje mnoga računala i druge računalne mreže u jednu cjelinu s namjerom razmjene podataka i korištenja raznih sadržaja, usluga i servisa

2. Dobre strane interneta

2.1. razvijanje vještina učenja

2.2. motiviranje i poticaj za učenje

2.3. brza i laka dostupnost najrazličitijih informacija

2.4. mogućnost brze i lake komunikacije, razmjene iskustava, mišljenja i informacija

3. Loše strane interneta

3.1. narušena sigurnost

3.2. zlouporaba podataka

3.3. narušavanje autorskih prava

3.4. opasnost od štetnih fajlova

3.5. širenje mržnje i uvreda

3.6. nepoštovanje privatnosti i nacionalnog i vjerskog opredjeljenja

3.7. izaziva ovistnost

3.8. mladi zaboravljaju na normalan život i izlaske

3.9. ljudi bježe od stvarnog života i zatvaraju se u sebe

3.10. djeca imaju pristup mnogim neprimjernim sadržajima

4. Neprimjereni sadržaji

4.1. najrizičnija skupina su djeca koja nemaju ili ne mogu imati dovoljno razvijeno kritičko vrednovanje sadržaja koji prate

5. Ovisnost o internetu

5.1. jedan oblik ovisnosti o računalima i označava fenomen pretjeranog ili ekstremnog korištenja interneta u tolikoj mjeri da donosi opasnost po zdravlje

5.2. još nije uvrštena u službenu psihijatrijsku klasifikaciju

5.3. ovisnici obično zanemaruju normalne navike života u cilju povećanja vremena koje provode na internetu

5.4. u ekstremnim slučajevima, virtualni svijet može služiti kao zamjena za realne socijalne kontakate

5.5. često se zanemaruje zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kao što su hrana, spavanje i osobna higijena