დასვენების და გართობის კომპლექსი "გადი ქალაქგარეთ"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
დასვენების და გართობის კომპლექსი "გადი ქალაქგარეთ" by Mind Map: დასვენების და გართობის კომპლექსი  "გადი ქალაქგარეთ"

1. რეგულაცია

1.1. საგადასახადო

1.2. საბაჟო

2. პოლიტიკური მდგომარეობა

2.1. სტაბილურობა

2.2. ლიბერალური

3. მარკეტინგული მხარე

3.1. სოც.მედია

3.2. word of mouth

3.3. გარე რეკლამა

4. ინფრასტრუქტურა

4.1. სანიტარია

4.2. კეთილმოწობილი გარემო

4.3. თანამედროვე ინვენტარი

5. ბაზრის წილი

5.1. კონკურენტების ანალიზი

5.2. კონკურენტების მონიტრორინგი

5.3. ბაზარზე ლიდერი პოზიცია

6. მომსახურების სერვისი

6.1. აუზი

6.2. დახურული წვეულებები

6.3. დამატებითი სერვისები

7. მომხმარებელთა მისწრაფებები და მოთხოვნები

7.1. ახალი სერვისების დანერგვა

7.2. არსებულის რედიზაინი

8. Staff სერვისი

8.1. ტრეინინგი

8.2. კმაყოფილი თანამშრომელი

9. მომხამრებლის კმაყოფილება

9.1. feedback

9.2. კვლევა