დასვენების და გართობის კომპლექსი "გადი ქალაქგარეთ"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
დასვენების და გართობის კომპლექსი "გადი ქალაქგარეთ" by Mind Map: დასვენების და გართობის კომპლექსი  "გადი ქალაქგარეთ"

1. მომსახურების სერვისი

1.1. აუზი

1.2. დახურული წვეულებები

1.3. დამატებითი სერვისები

2. მომხმარებელთა მისწრაფებები და მოთხოვნები

2.1. ახალი სერვისების დანერგვა

2.2. არსებულის რედიზაინი

3. რეგულაცია

3.1. საგადასახადო

3.2. საბაჟო

4. პოლიტიკური მდგომარეობა

4.1. სტაბილურობა

4.2. ლიბერალური

5. მარკეტინგული მხარე

5.1. სოც.მედია

5.2. word of mouth

5.3. გარე რეკლამა

6. Staff სერვისი

6.1. ტრეინინგი

6.2. კმაყოფილი თანამშრომელი

7. ინფრასტრუქტურა

7.1. სანიტარია

7.2. კეთილმოწობილი გარემო

7.3. თანამედროვე ინვენტარი

8. მომხამრებლის კმაყოფილება

8.1. feedback

8.2. კვლევა

9. ბაზრის წილი

9.1. კონკურენტების ანალიზი

9.2. კონკურენტების მონიტრორინგი

9.3. ბაზარზე ლიდერი პოზიცია