Get Started. It's Free
or sign up with your email address
El meu PLE by Mind Map: El meu PLE

1. Compartir la informació

1.1. E-correu

1.1.1. GMail

1.1.2. Hotmail

1.1.3. Xtec

1.2. Marcadors Socials

1.2.1. Diigo

1.2.2. Delicious

1.3. EVA's

1.3.1. Moodle

1.3.2. Eleven

1.4. Blogs / Webs

1.4.1. Blogger

1.4.2. Google Sites

1.4.3. Wordpress

1.4.4. Wikispaces

1.5. Docs / Presentacions

1.5.1. Issuu

1.5.2. Slideshare

1.5.3. Scribd

1.5.4. Prezi

1.5.5. Dropbox

1.6. Xarxes Socials

1.6.1. Twitter

1.6.2. Facebook

1.6.3. Xat Google

1.6.4. Xarxes educatives

1.7. Skype

1.8. Multimèdia

1.8.1. PicasaWeb

1.8.2. YouTube

1.8.3. Flickr

2. Transformació de la informació

2.1. Organització Personal

2.1.1. Google Calendar

2.1.2. Evernote

2.1.3. Remember The Milk

2.2. Edició documents

2.2.1. Google Docs

2.2.2. OpenOffice

2.3. Imatges

2.3.1. Paint

2.3.2. Jing

2.3.3. Gimp

2.4. Videos / Tutorials

2.4.1. Audacity

2.4.2. YouTube

2.4.3. Jing

2.4.4. Screentoaster

2.4.5. Viméo

2.5. Mapes conceptuals i mentals

2.5.1. Mindmeister

2.5.2. CMaps

3. Fonts d'informació

3.1. E-correu

3.1.1. GMail

3.1.2. Hotmail

3.1.3. Xtec

3.2. Cerca

3.2.1. Google

3.2.2. Wikipèdia

3.2.3. Google Maps

3.2.4. Google Traductor

3.3. RSS

3.3.1. Google Reader

3.3.2. IGoogle

3.3.3. Netvibes

3.4. Xarxes Socials

3.4.1. Twitter

3.4.2. Facebook

3.4.3. EduCAT1x1

3.4.4. Internet en el Aula

3.5. Webs / Blogs

3.5.1. Educació Física

3.5.1.1. INEFC

3.5.1.2. Secretaria General de l'Esport

3.5.1.3. Compartiendo EF

3.5.2. Ensenyament

3.5.2.1. Departament d'Ensenyament

3.5.2.2. XTEC

3.5.2.3. Currículum i organització

3.5.3. TIC-TAC

3.5.4. Premsa

3.5.4.1. Ara

3.5.4.2. La Vanguardia

3.5.4.3. Avui

3.5.4.4. El Periódico

3.5.4.5. Huubs.cat

3.5.5. Sindicats

3.5.5.1. SPS

3.5.5.2. USTEC

3.5.5.3. CCOO

3.6. Docs / Presentacions

3.6.1. Slideshare

3.6.2. Scribd

3.6.3. Prezi

3.6.4. Issuu

3.7. Multimèdia

3.7.1. Imatges

3.7.1.1. Google Imatges

3.7.1.2. Flickr

3.7.1.3. Picasa

3.7.2. Vídeos

3.7.2.1. Youtube

3.7.2.2. Viméo

3.7.3. Música

3.7.3.1. Jamendo

3.7.3.2. Spotify

3.7.3.3. Last FM