Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
El meu PLE por Mind Map: El meu PLE

1. Compartir la informació

1.1. E-correu

1.1.1. GMail

1.1.2. Hotmail

1.1.3. Xtec

1.2. Marcadors Socials

1.2.1. Diigo

1.2.2. Delicious

1.3. EVA's

1.3.1. Moodle

1.3.2. Eleven

1.4. Blogs / Webs

1.4.1. Blogger

1.4.2. Google Sites

1.4.3. Wordpress

1.4.4. Wikispaces

1.5. Docs / Presentacions

1.5.1. Issuu

1.5.2. Slideshare

1.5.3. Scribd

1.5.4. Prezi

1.5.5. Dropbox

1.6. Xarxes Socials

1.6.1. Twitter

1.6.2. Facebook

1.6.3. Xat Google

1.6.4. Xarxes educatives

1.7. Skype

1.8. Multimèdia

1.8.1. PicasaWeb

1.8.2. YouTube

1.8.3. Flickr

2. Transformació de la informació

2.1. Organització Personal

2.1.1. Google Calendar

2.1.2. Evernote

2.1.3. Remember The Milk

2.2. Edició documents

2.2.1. Google Docs

2.2.2. OpenOffice

2.3. Imatges

2.3.1. Paint

2.3.2. Jing

2.3.3. Gimp

2.4. Videos / Tutorials

2.4.1. Audacity

2.4.2. YouTube

2.4.3. Jing

2.4.4. Screentoaster

2.4.5. Viméo

2.5. Mapes conceptuals i mentals

2.5.1. Mindmeister

2.5.2. CMaps

3. Fonts d'informació

3.1. E-correu

3.1.1. GMail

3.1.2. Hotmail

3.1.3. Xtec

3.2. Cerca

3.2.1. Google

3.2.2. Wikipèdia

3.2.3. Google Maps

3.2.4. Google Traductor

3.3. RSS

3.3.1. Google Reader

3.3.2. IGoogle

3.3.3. Netvibes

3.4. Xarxes Socials

3.4.1. Twitter

3.4.2. Facebook

3.4.3. EduCAT1x1

3.4.4. Internet en el Aula

3.5. Webs / Blogs

3.5.1. Educació Física

3.5.1.1. INEFC

3.5.1.2. Secretaria General de l'Esport

3.5.1.3. Compartiendo EF

3.5.2. Ensenyament

3.5.2.1. Departament d'Ensenyament

3.5.2.2. XTEC

3.5.2.3. Currículum i organització

3.5.3. TIC-TAC

3.5.4. Premsa

3.5.4.1. Ara

3.5.4.2. La Vanguardia

3.5.4.3. Avui

3.5.4.4. El Periódico

3.5.4.5. Huubs.cat

3.5.5. Sindicats

3.5.5.1. SPS

3.5.5.2. USTEC

3.5.5.3. CCOO

3.6. Docs / Presentacions

3.6.1. Slideshare

3.6.2. Scribd

3.6.3. Prezi

3.6.4. Issuu

3.7. Multimèdia

3.7.1. Imatges

3.7.1.1. Google Imatges

3.7.1.2. Flickr

3.7.1.3. Picasa

3.7.2. Vídeos

3.7.2.1. Youtube

3.7.2.2. Viméo

3.7.3. Música

3.7.3.1. Jamendo

3.7.3.2. Spotify

3.7.3.3. Last FM