Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vand by Mind Map: Vand

1. regnvand

1.1. regnvandets rejse

2. Spildevand

2.1. vand der løber ud i afløbsrør fra f.eks. hanen og bruseren

3. Postevand

3.1. vand tappet fra hanen

4. forurenet vand

4.1. Forurenet af kemikaler

4.2. naturlig forurening

5. Damp

6. Grundvand

6.1. udvindelse af grundvand

6.2. grundvandets vej