Formy handlu detalicznego

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Formy handlu detalicznego by Mind Map: Formy handlu detalicznego

1. Sklepy

1.1. Spożywcze

1.2. Z artykułami przemysłowymi

1.2.1. Specjalistyczne

1.2.1.1. Salony specjalistyczne w centrach handlowych

1.2.1.2. Butiki z fr. boutique)

1.2.2. Wielobrażnowe

2. Wielkopowierzniowe jednostki sprzedaży detalicznej

2.1. Supermarkety

2.2. Hipermarkety

2.3. Domy Towarowe

2.4. Domy Handlowe

3. Drobnodetaliczne punkty sprzedaży

3.1. Stałe

3.1.1. Kioski

3.1.2. Kramy

3.1.3. Stragany

3.1.4. Automaty

3.2. Ruchome

3.2.1. Sprzedaż obnośna

3.2.2. Sprzedaż obwożna

3.2.3. Sprzedaż uliczna

4. Sprzedaż bez sklepów

4.1. Handel wysyłkowy

4.2. Indywidualni dystrybutorzy

4.3. E-handel

4.3.1. Aukcje (e-Bay, Allegro)

4.3.2. Sklepy internetowe