Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Grammatica by Mind Map: Grammatica

1. zinsdeelstukken

1.1. extra info over kern

2. bijvoeglijke bepaling

2.1. bepaling bij zn

2.2. voor/achter zn

2.3. Nieuw knooppunt

2.4. Nieuw knooppunt

3. betrekkelijke voornaamwoord

3.1. Nieuw knooppunt

4. telwoord

4.1. hoeveelheid/volgorde

4.2. rangtelwoord

4.2.1. 3e 5e plaats in de rij

4.3. hoofdtelwoord

4.3.1. 1,2 aantal/hoeveelheid

4.4. bepaald

4.4.1. precieze aantal/plaats

4.5. onbepaald

4.5.1. onduidelijke aantal/plaats