Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Schrijven by Mind Map: Schrijven

1. Variatie in woordenkeus

1.1. Gebruik synoniemen, omschrijvingen en verwijswoorden

1.2. Wissel de zinsbouw af.

2. Zakelijke Brief

2.1. Zo schrijf je een Zakelijke Brief

2.2. Voorbeeld

3. Formele taal

3.1. moeilijkere- en nettere woorden

4. Advertentie

4.1. Zo schrijf je een advertentie

4.2. Voorbeeld

5. Samenhang

5.1. Signaalwoorden

6. Recensie

6.1. zet in je inleiding belangerijke informatie, zoals titel en maker.

6.2. beschrijf in het middenstuk kort de inhoud.

6.3. gebruik voor elk deelonderwerp een aparte alinea.

6.4. maak je tekst levendig met citaten en illustraties.

6.5. geef je meningen met argumenten.

6.6. vermeld in het slot nog eens kort jouw conclusie.

7. Wervend Schrijven

7.1. Slagzinnen en Slogans

7.2. Aantrekkelijke 'Kortings Teksten'

7.3. voorbeeld:

8. Verslag

8.1. Zo schrijf je een verslag

8.2. Voorbeeld