Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Viiko 3 by Mind Map: Viiko 3
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Viiko 3

Projektityö

Kieli- ja Harrastustoiminnan opettaminen Tampereella ja lähikunnissa.

Idea on tutkia, mitä mahdollisuksia maahanmuuttajilla on tarjota harrastuskursseja.

Maanantai 4.4.11

Tarja Liljeroos

Tiistai 5.4.11

Anne Rantala

Tarja Liljeroos

Keskiviikko 6.4.11

Kata Hyvärinen

Tortaina 7.4.11

Terhi Tapaninen

Projektityö

Meilla oli haastattelu Ahjolan rehtorin kanssa projektia varten. Kävimme siellä klo 11 ja aloittimme tehdä hänelle kysymyksia, koska meille oli tärkeää saada tietoa meidän projektin aiheesta. Sen jälkeen rehtori esiteli meille kielikurssien suunnitelijan ja hänen kanssa selvitimme mitä vaatimuksia kurssin pitäjille on. Saimme tietää, että on mahdolista tarjotta kursseja Ahjolassa.

Perjaintai 8.4.11

Tarja Liljeroos

TAKKin päätalolla ehdokkaan puhe