Koulukiusaamisen vähentäminen tulevaisuudessa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Koulukiusaamisen vähentäminen tulevaisuudessa by Mind Map: Koulukiusaamisen vähentäminen tulevaisuudessa

1. vanhemmat mukaan toimintaan

1.1. yhteiskunta, lainsäädäntö

2. Ennaltaehkäisy

2.1. keskustelu

2.1.1. kiusaamisoireiden huomaaminen jo ennen tilanteen syntymistä

2.2. opetus

2.3. hyvä ilmapiiri

2.4. nopea puuttuminen tilanteeseen

2.5. hyvä välitunti valvonta

2.6. turvallinen ja viihtyisä ympäristö

2.7. opettajien hyvinvointi

2.8. ulkopuolisen tahon tuki

3. yhteishenki

3.1. luokan yhteiset leikit

3.1.1. luo lapselle turvallisen ympäristön ja mahdollisuuden tutustua hyvin luokkakavereihin

3.2. yhteiset retket

3.3. ryhmätyöt

3.4. tukari toiminta

3.5. kiusaamisen vastaiset kampanjat

3.6. koulun omat säännöt

4. asennemuutos

4.1. avoimuus

4.1.1. valmistautuminen mahdolliseen kiusaamiseen, ja sen nopeaan lopettamiseen

4.2. koulun ja kodin välinen yhteistyö

4.3. vakava suhtautuminen kiusaamiseen

4.4. erilaisuuden hyväksyminen

5. yksilön kunnioitus

5.1. henkinen hyvinvointi

5.1.1. vapaus olla rauhassa oma itsensä

5.2. empatia

5.3. opettaa että erilaisuus on rikkautta

5.4. opettaa yksilönoikeus turvaa

6. asiaan puuttuminen

6.1. koulujen/luokkakokojen kasvun rajoittaminen

6.2. opettajien valtuudet

6.3. tukiverkosto

6.4. varhainen puuttuminen

6.5. viranomaisten puuttuminen

6.6. ulkopuolisen tahon tuki