ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

1. ส่วนรับข้อมูล (Input Unit)

1.1. เมาส์ (mouse)

1.2. คีย์บอร์ด (keyboard)

1.3. สแกนเนอร์ (scanner)

1.4. อุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ (finger scan)

1.5. ไมโครโฟน(microphone)

1.6. กล้องเว็บแคม (webcam)

2. ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit)

2.1. ซีพียู

3. หน่วยแสดงผล (Output Unit)

3.1. แบบที่สามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้

3.1.1. เครื่องพิมพ์ (Printer)

3.1.1.1. เครื่องวาด (Plotter)

3.2. แบบที่ไม่มีสำเนาเก็บไว้

3.2.1. จอภาพ (monitor)

3.2.1.1. เครื่องฉายภาพ (LCD Projector)

4. หน่วยความจำ (Memory Unit)

4.1. หน่อยความจำหลัก

5. หน่อยความจำสำรอง

5.1. แผ่นบันทึก

5.2. ฮาร์ดดิสก์