Київський університет ім. Бориса Грінченка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Київський університет ім. Бориса Грінченка by Mind Map: Київський університет  ім. Бориса Грінченка

1. Інформація

1.1. Вступникам

1.1.1. Правила прийому - 2017

1.1.1.1. Правила прийому на навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра

1.1.1.2. Правила прийому на навчання до Університетського коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

1.1.1.3. Правила прийому на навчання до аспірантури

1.1.1.4. Правила прийому на навчання до докторантури

1.2. студентам

1.2.1. Конкурс для студентів «Сертифікаційний іспит Microsoft»

1.2.2. Семестрове навчання у Поморській академії в Слупську (Польща)

1.2.3. Програма обміну для студентів-філологів з Університетом Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва)

1.2.4. Конкурс на переведення на вакантні місця державного замовлення

1.3. Аспірантам

1.3.1. Оголошення

1.3.1.1. Прийом кандидатських іспитів у весняну сесію проходитиме з 20 квітня по 19 травня 2017 р. Аспіранти, що мають намір складати екзамени поза планом (або додаткові – для тих, хто не має базової освіти), а також здобувачі наукового ступеня мають написати заяви про допуск до складання відповідних іспитів. Заяви приймаються до 17 березня. Реферати з філософії та іноземної мови необхідно подати на відповідні кафедри (філософії; англійської філології та перекладу) до 14 квітня!...

1.4. Науковцям

1.4.1. Конференції, семінари, конкурси

1.4.1.1. 12-13 жовтня 2017 року відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи»...

2. Про Університет

2.1. Візитівка

2.1.1. Символіка Університету

2.1.1.1. Загальна інформація

2.1.1.2. Герб Університету

2.1.1.3. Гімн Університету

2.2. Конференція ТК

2.2.1. Конференція трудового колективу Університету 27 грудня 2016 р.

2.2.2. Конференція трудового колективу Університету 30 вересня 2016 р.

2.2.3. Конференція трудового колективу Університету 24 грудня 2015 р.

2.2.4. Конференція трудового колективу Університету 02 лютого 2015 р.

2.2.5. Конференція трудового колективу Університету 23 грудня 2014 р.

2.3. Вчена рада

2.3.1. Положення про Вчену раду Університету

2.3.2. Наказ про затвердження нового Складу Вченої ради Університету

2.3.3. Склад Вченої ради Університету

2.3.4. Матеріали засідань Вченої Ради Університету

2.4. Ректорат

2.4.1. Віктор Олександрович Огнев'юк Доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України.

3. Ресурси

3.1. Документи

3.1.1. Нормативні документи

3.2. Кошторис

3.2.1. Київський університет імені Бориса Грінченка буде прозоро висвітлювати виконання бюджету на 2016 рік.

3.3. Закупівлі

3.3.1. Про тендерний комітет

3.4. Е-середовище

3.4.1. З даної сторінки Ви можете перейти до ресурсів та сервісів Київського університету імені Бориса Грінченка:

3.5. Сервіси

3.5.1. Корпоративна пошта Gmail

3.5.2. Електронне навчання

3.5.3. Електронний каталог бібліотеки

3.5.4. Електронний журнал заявок

4. Структура

4.1. Інститути та факультети

4.2. Підрозділи університеті

4.3. Коледж

4.3.1. Університетський коледж – це інноваційний багатопрофільний вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який є складовою Університетського комплексу та здійснює професійну підготовку відповідно до ОКР «молодший спеціаліст» у поєднанні з наданням повної загальної середньої освіти.

4.4. Бібліотека

4.4.1. Режим роботи бібліотеки: понеділок - четвер - 09:00-18:00 П’ятниця - 09:00-16:45 Субота, неділя – вихідні дні Останній день місяця – санітарний день

4.4.2. БІБЛІОТЕКА Університету складається з чотирьох фондоутримувачів – бібліотеки головного приміщення та філій, розташованих у структурних підрозділах університету:

4.4.2.1. Інститут журналістики Timoshenko 11ss Інститут філології Історико-філософський факультет Факультет права та міжнародних відносин Факультет інформаційних технологій та управління Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту

4.5. VІI етап соціального проекту «З Києвом і для Києва»