หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

1. หน่วยประมวลผล

2. หน่วยแสดงผล

3. หน่วยรับข้อมูล

4. หน่วยความจำหลัก

5. หน่วยประมวลผลรอง