აღებული გზავნილი

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
აღებული გზავნილი by Mind Map: აღებული გზავნილი

1. იმავე დღის გზავნილები

1.1. პირდაპირ ბარდება ადრესატს

1.1.1. თუ ვერ ჩააბარა აბრუნებს საწყობში

1.2. გადაეცემა ჩამბარებელ კურიერს

1.3. გადაეცემა წრიულ კურიერს

2. მომდევნო დღის გზავნილები

2.1. ბარდება საწყობის სორტირებისთვის