מבט אישי על תפיסות חינוכיות

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
מבט אישי על תפיסות חינוכיות by Mind Map: מבט אישי על תפיסות חינוכיות

1. צוות חינוכי

1.1. ההון האנושי הוא הקטר המניע את כלל התהליכים הבית ספריים, בית הספר לעולם לא יהיה טוב יותר מהצוות החינוכי שלו.

2. קשר עם הורים וחברת התלמידים

2.1. בית הספר אינו בודד במערכה, חייבת להתקיים הדדיות מפרה בין הצוות החינוכי, חברת התלמידים וההורים. זהו המפתח להצלחה וצמיחה.

3. המשאבים העומדים לרשותי והכלים הטכנולוגיים

4. דרכי הוראה

4.1. דרכי הוראה משמעותיות ומפעילות ומעודדות השתתפות פעולה הן מאתגרות בעבור המורים והתלמידים כאחד ומקיימים למידה אחרת ומשמעותית.