(3) PANGNGALAN FILIPINO 5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
(3) PANGNGALAN FILIPINO 5 by Mind Map: (3) PANGNGALAN FILIPINO 5

1. Uri ng Pangngalan

1.1. Pantangi

1.1.1. Tao: Christopher, Andrew, Michael

1.1.2. Baggy: bola, larawan

1.1.3. Hayop: elepante, ibon, leon

1.1.4. Lugar: probinsya, palengke

1.1.5. Pangyayari: Bagong Taon, Mahal na Araw

1.2. Pambalana

1.2.1. Tahas

1.2.1.1. Halimbawa: bola, larawan, kotse

1.2.1.2. Ito ay isang uri ng pambalana na tumutukoy sa isang pangngalang pambalana na puwedeng itukoy ng inyong limang pandama.

1.2.2. Basal

1.2.2.1. Ito ay ang mag pangnalan na nasa isipan ninyo lamang.

1.2.2.2. Halimbawa: Pag-ibig

1.2.3. Lansak

1.2.3.1. Ito ay grupo ng pangnalan.

1.2.3.2. Halimbawa: batalyon

2. Gamit ng Pangngalan

2.1. Simuno

2.1.1. Ang simuno ay ang pinaguusapan sa pangungusap.

2.1.2. Halimbawa: Ang mga ibon ay lumilipad araw-araw. Ang aming simuno ay ibon.

2.2. Kaganapang pansimuno

2.2.1. Halimbawa: Si Gregorio ay isang magaling na mag-aaral. Ang aming kaganapang pansimuno ay mag-aaral.

2.2.2. Ito ang naglalarawan sa simuno.

2.3. Pamuno

2.3.1. Halimbawa: Si Mike, isang mag-aaral, ay isang magalang na bata. Ang aming pamuno ay mag-aaral.

2.3.2. Ito ay pangngnalan na naglalarawan sa simuno na nasa gitna ng dalawang kidlit.

2.4. Tuwirang layon

2.4.1. Ito ay ang nakukuha ng pandiwa.

2.4.2. Halimbawa: Ang bata ay naghihntay sa kanyang kaibigan. Ang aming tuwirang layon ay kaibigan.

2.5. Layon ng pang-ukol

2.5.1. Ito ay ang nakukuha ng tuwirang layon.

2.5.2. Halimbawa: Ang talumpati ni Sasha ay maganda ayon kay Jose. Ang aming layon ng pang-ukol ay Jose.