(4) Laurence Nigel B. Carino FILIPINO 6-F

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
(4) Laurence Nigel B. Carino FILIPINO 6-F by Mind Map: (4) Laurence Nigel B. Carino FILIPINO 6-F

1. PANGNGALANG PAMBALANA: karaniwang ngalan ng tao,tao,bagay,hayop,lugar, at pangyayari

1.1. Pangyayari: Bagong Taon

1.2. Tahas: Ito ay pwedeng mahawakan o makita

1.3. Lansakan: Ito ay nagsasaad ng kaisahan

2. Gamit ng Pangngalan

2.1. Simuno: Si Sebastian ay gumagawa ng takdang-aralin.

2.2. Kaganapang pansimuno: Si Renzo ay isang masipag na mag-aaral sa 6-F.

2.3. Pamuno: Si Maxine, isang nanay, ay matulungin sa ibang tao.

2.4. Layon ng pang-ukol

2.4.1. Tuwirang Layon

3. Gamit ng Pangngalan

3.1. PANGNGALANG PANTANGI: tiyak na ngalan ng tao,bagay,hayop,lugar,at pangyayari

3.1.1. Tao: Nigel Carino

3.1.2. Bagay: Apple

3.1.3. Hayop: Ashley

3.1.4. Lugar: Estados Unidos

3.2. Basal: Ito ay hindi pwedeng hawakan o makita pero ito ay pwedeng damdamin o isip