Get Started. It's Free
or sign up with your email address
YÖNLER by Mind Map: YÖNLER

1. ARA YÖNLER

2. KUZEYDOĞU

3. KUZEYBATI

4. GÜNEYDOĞU

5. GÜNEYBATI

6. ANA YÖNLER

7. DOĞU

8. BATI

9. KUZEY

10. GÜNEY