Projekta pārvaldības plāns

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Projekta pārvaldības plāns by Mind Map: Projekta pārvaldības plāns

1. Kalendārais grafiks

2. Prasības

2.1. Biznesa pamatojums

2.2. Biznesa un projekta mērķi

2.3. Funkcionālās prasības

2.4. Nefunkcionālās prasības

2.5. Kvalitātes prasības

2.6. Pieņemšanas kritēriji

2.7. Ietekme uz struktūrvienībām/citām organizācijām

2.8. Prasības atbalstam un apmācībai

2.9. Prasību pieņēmumi un ierobežojumi

3. Sfēras definīcija

3.1. Produkta sfēra

3.2. Produkta pieņemšanas kritēriji

3.3. Projekta nodevumi

3.4. Pieņēmumi un ierobežojumi

4. Projekta procesi

5. Risku reģistrs

6. Kvalitātes metrikas

7. Izmaiņu reģistrs

8. Sfēras pārvaldības plāns

8.1. Sfēras kontroles process

9. Kvalitātes pārvaldības plāns

9.1. Lomas un atbildības

9.2. Kvalitātes nodrošināšanas aktivitātes

9.3. Izmantotie rīki

9.4. Kvalitātes kontroles process

9.5. Kvalitātes mēri

10. Cilvēkresursu pārvaldības plāns

10.1. Projekta komanda

10.2. Projekta organizācijas diagramma

10.3. Cilvēkresursu noslodze

10.4. Lomas, tiesības un atbildības

10.5. Atbildības piešķiršanas matrica

10.6. Cilvēkresursu pārvaldības pieeja

10.6.1. Personāla plānošana

10.6.2. Personāla ievirzīšana darbā un apmācība

10.6.3. Personāla izmaiņas

11. Laika pārvaldības plāns

11.1. Laika kontroles process

12. Komunikāciju pārvaldības plāns

12.1. Iekšējā/ārējā komunikācija

12.2. Komunikācijas plāns

12.3. Atskaišu piemēri

13. Risku pārvaldības plāns

13.1. Risku pārvaldības organizācija

13.2. Risku pārvaldības procesi (4)

13.3. Risku kategorijas

13.4. Risku reģistra satura paraugs

13.5. Risku iespējamības/ietekmes matrica