Projekta pārvaldības plāns

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Projekta pārvaldības plāns by Mind Map: Projekta pārvaldības plāns

1. Kalendārais grafiks

2. Sfēras pārvaldības plāns

2.1. Sfēras kontroles process

3. Sfēras definīcija

3.1. Produkta sfēra

3.2. Produkta pieņemšanas kritēriji

3.3. Projekta nodevumi

3.4. Pieņēmumi un ierobežojumi

4. Izmaiņu reģistrs

5. Prasības

5.1. Biznesa pamatojums

5.2. Biznesa un projekta mērķi

5.3. Funkcionālās prasības

5.4. Nefunkcionālās prasības

5.5. Kvalitātes prasības

5.6. Pieņemšanas kritēriji

5.7. Ietekme uz struktūrvienībām/citām organizācijām

5.8. Prasības atbalstam un apmācībai

5.9. Prasību pieņēmumi un ierobežojumi

6. Kvalitātes pārvaldības plāns

6.1. Lomas un atbildības

6.2. Kvalitātes nodrošināšanas aktivitātes

6.3. Izmantotie rīki

6.4. Kvalitātes kontroles process

6.5. Kvalitātes mēri

7. Laika pārvaldības plāns

7.1. Laika kontroles process

8. Kvalitātes metrikas

9. Risku pārvaldības plāns

9.1. Risku pārvaldības organizācija

9.2. Risku pārvaldības procesi (4)

9.3. Risku kategorijas

9.4. Risku reģistra satura paraugs

9.5. Risku iespējamības/ietekmes matrica

10. Risku reģistrs

11. Komunikāciju pārvaldības plāns

11.1. Iekšējā/ārējā komunikācija

11.2. Komunikācijas plāns

11.3. Atskaišu piemēri

12. Cilvēkresursu pārvaldības plāns

12.1. Projekta komanda

12.2. Projekta organizācijas diagramma

12.3. Cilvēkresursu noslodze

12.4. Lomas, tiesības un atbildības

12.5. Atbildības piešķiršanas matrica

12.6. Cilvēkresursu pārvaldības pieeja

12.6.1. Personāla plānošana

12.6.2. Personāla ievirzīšana darbā un apmācība

12.6.3. Personāla izmaiņas

13. Projekta procesi