Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Vand by Mind Map: Vand

1. vands tilstandsformer

1.1. Vand kan både være flydende, frosset til is eller opvarmet til damp, og alt efter, hvilken form det har, har vandet vidt forskellige egenskaber.

2. Drikkevand

2.1. Det er vand der kommer fra undergrunden som skal renses før det kan komme ud til brugerne og drikkes

2.1.1. Det er ikke i alle lande at man kan drikke fra vandhanen

3. H2O

3.1. H2O er den kemiske form for vand

3.1.1. betegnelsen H2O bruger man meget i kemi

4. saltvand

4.1. saltvand er vand der kommer fra havet som man ikke kan drikkes og vis du drikker det bliver du bare mere tørstig

5. kemi

5.1. Vand er en kemisk forbindelse, der er flydende ved stuetemperatur og under standardtryk

6. grundvand

6.1. Grundvand er vand der kommer fra undergrunden som ikke er renset

6.1.1. grundvand bruges til at drikke når det er blevet renset

7. nedbør

7.1. Nedbør er en fællesbetegnelse for hydrometeorer, dvs. vand i en eller flere former, som dannes i, og falder fra himlens skyer (I stærk kulde kan vanddamp dog skifte fase direkte til iskrystaller, udenfor skyer, kaldet isnåle. Der findes følgende nedbørtyper: regn, sne, hagl, isslag, kornsne, iskorn, og slud.

8. plantevækst

8.1. Plantevækst er et steds bevoksning fordelt på arter. Det kaldes også for stedets flora.

9. landbrugsproduktion

9.1. man bruger vand til planterne for at øge produktionen. man bruger det også til landbrugsdyrene for at de kan få vand

9.1.1. man bruger vand til planterne for at de kan vokse

10. verdenshavet

10.1. Et verdenshav (ocean) er et større sammenhængende saltvandområde og er en del af hydrosfæren

10.1.1. ca 70% af jorden er dækket af vand

11. globale forhold

11.1. Det globale vandforbrug udgør nu ca. 10% af verdens totale mængde af ferskvand i floder og i grundvand, som løber fra land til hav